عکس‌العمل فرح پهلوی به پخش آواز خود از رادیو پاریس


تاریخ سند: ۲۶ فروردین ۱۳۳۹

 

محرمانه

درباره: علیاحضرت ملکه

روزنامه رادیو اتریش در مورخه ۱۹ مارس (۳۸/۱۲/۲۸) چاپ وین چنین می‌نویسد:«ملکه ایران وقتی شنید رادیو پاریس یکی از آهنگ‌های زمان دانشجویی وی را پخش کرده، از تعجب نتوانست خودداری کند. در پاییز سال گذشته وقتی نامبرده یک دانشجویی بیش نبود در یکی از تشکیلات دانشجویی آهنگی را خوانده که بدون توجه توسط یکی دیگر از دانشجویان در دستگاه ضبط صوت ضبط گردیده؛ آیا او می‌دانسته که روزی این آهنگ چقدر پر ارزش خواهد بود؟ در هر صورت این آهنگ توسط رادیو پاریس پخش گردید. البته آواز یک ملکه‌ای را نمی‌توان همیشه از رادیو شنید، علیهذا ملکه از اینکه آواز وی از رادیو پخش گردید بسیار ناراحت گردیده است.»


عکس‌العمل فرح پهلوی به پخش آواز خود از رادیو پاریس
روزنامه «رادیو اتریش» مورخه ۱۹ مارس ۱۹۶۰