سرکوب مردم
اسناد مربوط به جنایت در سینما رکس آبادان

تلاش شکست خورده شاه برای متهم کردن انقلابیون

اسناد مربوط به جنایت در سینما رکس آبادان

ادامه مطلب

ده پیامد «جمعه خونین»

ده پیامد «جمعه خونین»

روز جمعه 17 شهریور 1357 که در تاریخ ایران به «جمعه سیاه» مشهور شده  در در میان روزهای سال آخر حکومت پهلوی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بود. کشتار وحشیانه‌ای که ماموران رژیم  پهلوی در میدان ژاله تهران که بعدها میدان شهدا خوانده شد، به راه انداختند، با چند پیامد عمده برای حکومت محمد رضا شاه توام بود: 1 – ناممکن شدن سیاست «آشتی ملی» این کشتار راه مخالفان و مبارزان را برای...

ادامه مطلب

15 خرداد از‌ دیدگاه‌ رسانه‌های‌ خارجی

15 خرداد از‌ دیدگاه‌ رسانه‌های‌ خارجی

از انکار واقعیت ها تا اذعان به جنایات

ایـن مقاله می‌کوشد واکنش رسانه‌های خارجی اعم‌از خبرگزاریها و مطبوعات را نسبت‌ به‌ قیام پانزده خرداد بررسی و دیـدگاههای آنها را تجزیه و تحلیل کند.چرا که‌ بررسی واکنشهای‌ رسانه‌های خارجی‌ تاکنون‌ به‌طور مـستقل مدنظر قرار نگرفته؛بـویژه بـا اتکا به اسناد،مدارک و منابعی که برای نخستین بار مورد استفاده قرار گرفته‌اند. معمول آن است که رسانه‌ها بیانگر دیدگاههای سیاسی...

ادامه مطلب

15 خرداد 1342 حضور نیروهای ارتش در خیابان های تهران

15 خرداد 1342 حضور نیروهای ارتش در خیابان های تهران

با آنکه درهمه کشورهای جهان برای مهار تظاهرات مردم از نیروهای انتظامی استفاده میشود در15 خرداد 1342 شاه و دولت علم نخست وزیر وقت به خیال خود تصور می کردند میتوانند از طریق آوردن  تانکها و زره پوش های ارتش، به خیابان های پایتخت درواقع به اصطلاح از مردم زهر چشم بگیرند. اما غافل ازآنکه بدنه ارتش با مردم است و این موضوع 15 سال  بعد در جریان پیروزی انقلاب اسلامی درعمل با پیوستن ارتش به صفوف مردم به...

ادامه مطلب

انعکاس قیام مردم در 15 خرداد 1342 در رسانه های خارجی

انعکاس قیام مردم در 15 خرداد 1342 در رسانه های خارجی

بررسی مطبوعات و خبرگزاریهای خارجی نشان می‌دهد که مـحتوای اخـبار آنها از جهتی‌ منعکس کننده جنایات‌ رژیم‌ شاه‌ و قتل عام مردم بی‌گناه بود‌؛مردمی‌ که‌ حق اعتراض از آنان گرفته شده بود؛که به نوبه خود استبداد و خودکامگی حکومت پهلوی را در اذهـان مـردم دنـیا متبادر‌ می‌کرد‌.اما‌ این رسـانه‌ها در تـجزیه و تـحلیل اوضاع،بسان مطبوعات‌ داخلی‌ به حمایت از شاه و لوث کردن...

ادامه مطلب

مساجد سنگر مقاومت در دوران انقلاب اسلامی

مساجد سنگر مقاومت در دوران انقلاب اسلامی

در دوران مبارزات مردم ایران علیه رژیم شاه ، مساجد به عنوان پایگاه مردمی برای مقابله با نیروهای امنیتی و سرکوبگر شاه بشمار می رفتند . در این عکس نیروهای موسوم به گارد در حال سرکوب دو تن از تظاهر کنندگان در برابر مسجد سپهسالار (شهید مطهری) تهران دیده می شود.

ادامه مطلب

17 شهریور و نقشه‌های بی‌حاصل ساواک

17 شهریور و نقشه‌های بی‌حاصل ساواک

در شهریور 1357 مطبوعاتی که به تازگی آزادی یافته بودند، جمعیت تظاهرکننده در روز سیزدهم شهریور تهران را سه میلیون نفر برآورد کردند، شاید این رقم با اغراق همراه بوده باشد، اما خیابان‌های پایتخت، پیش از آن، چنان شماری از مردم را برای خواستی یکسان، سرنگونی نظام پادشاهی و برپایی حکومتی تازه بر بنیان آموزه‌های اسلام، به خود ندیده بود. این پدیده دیدنی در شهرهای دیگر نیز خودنمایی کرد، و در شانزدهم...

ادامه مطلب

مخالفت مردمی با جمهوری خواهی قلابی رضاخان

مخالفت مردمی با جمهوری خواهی قلابی رضاخان

 در روز 28 اسفند 1302 بیش از هشت هزار تن از مردم تهران در مسجد شاه جمع شده بودند تا مراتب مخالفت خود را با جریان جمهوری‌خواهی بی اصالت و خلاف قاعده رضاخانی اعلام کنند. از اواخر پاییز و اوایل زمستان سال 1302 رضاخان سردار سپه، نخست‌وزیر وقت تلاشهای گسترده‌ای برای اضمحلال نهایی قاجاریه و اعلام حکومت جمهوری در ایران آغاز کرده و به انحاء گوناگون می‌کوشید با انتقاد پیدا و پنهان از احمد شاه و...

ادامه مطلب