تلاش شکست خورده شاه برای متهم کردن انقلابیون

اسناد مربوط به جنایت در سینما رکس آبادان


توطئه به آتش کشیدن سینما رکس آبادان در 28 مردادماه سال 1357 یکی از اقدامات  جنایتکارانه رلژیم شاه بود که به منظور ارعاب مردم آبادن انجام شد. علاوه بر این گفته می شود رژیم  پهلوی با محاسبات و تحلیل‌های خاص خود دست به این جنایت کم نظیر تاریخ زد تا از پیامدها و بازتاب‌های منفی این جنایت در راستای سیاست‌های شوم خود علیه جریانات مخالف بهره برداری نماید. بررسی، تجزیه و تحلیل جوانب این اقدام حکایت از این واقعیت مهم دارد که توطئه گران با سطحی‌نگری به طراحی این توطئه وحشتناک پرداختند و در این سناریو شخص محمدرضا شاه پهلوی نقش اول را بازی کرد زیرا او چند روز قبل از واقعه در مصاحبه‌ای خبری اظهاراتی در باره اقدامات خطرناک توسط معترضین! بیان کرده بود.
طراحی اطلاعاتی و روانی رژیم، نیروهای اسلامی را عامل فاجعه سینما رکس آبادان به افکار عمومی در داخل و خارج کشور معرفی می‌کرد تا با استفاده از رسانه‌های گروهی طرفدار خود جنگ روانی گسترده‌ای علیه انقلاب اسلامی به راه اندازد و بدینوسیله نهضت اسلامی را دچار انفعال نماید اما رهبر کبیر انقلاب اسلامی با ارسال پیامی از شهر مقدس نجف دست پنهان جنایتکاران این واقعه جانسوز را برملا کرد به نحوی که این توطئه شوم نه تنها باعث کند شدن یا توقف حرکت انقلاب نشد بلکه باعث تسریع روند انقلاب و اعتراض بیشتر و تنفر توده‌ای ملت از رژیم و شاه گردید.


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
اسناد مربوط به جنایت در سینما رکس آبادان