حسین علاء
0

چند سند منتشرنشده از ترور حسین علاء

چند سند منتشرنشده از ترور حسین علاء

حسین علاء (1262—1343 ش) در طول‌ عمر هشتاد و چند ساله‌اش‌، هـفت‌ بار به وزارت (فوائد عـامه،امـور خارجه، دربار) رسید؛ یک بار وکیل مجلس شورای ملی شد و در اواخر عمرش به عنوان سناتور انتصابی در مجلس سنا، حضور یافت. او در دو برهه حساس نخست ‌وزیری را به عهده‌ گرفت‌: نخست در سال 1329 ش و بار دوم در 1334 ش، پس از زاهدی،عامل کودتای‌ 28‌ مرداد. او در دوره دوم، جاده صاف‌کن پیوستن ایران به پیمان...

ادامه مطلب

ویژه گی های زندگی سیاسی حسین علاء بخش دوم

ویژه گی های زندگی سیاسی حسین علاء بخش دوم

فداییان اسلام و ترور علاء «جمعیت فداییان اسلام»دراسفند 1324،پس از کـشتن‌ احـمد کـسروی،اعلام موجودیت‌ کرد و رسما فعالیت سیاسی خود را آغاز کرد.سـید‌ مجتبی میرلوحی،مشهور به‌ نواب‌ صفوی، رهبری این جمعیت را به عهده داشت و از همکاران نامی او عبد الحسین واحدی،خـلیل‌ طـهماسبی،حـسین امامی و مظفر علی ذو القدر بودند.فدایان اسلام از زمان شکل‌گیری‌ (1324 ش)تا‌ دوران دوم نـخست‌وزیری...

ادامه مطلب

ویژه گی های زندگی سیاسی حسین علاء بخش نخست

ویژه گی های زندگی سیاسی حسین علاء بخش نخست

میرزا حسین خان،ملقب به معین الوزارهـ‌ و مـشهور‌ بـه‌ حسین علاء،از جمله رجال تاریخ‌ سیاسی معاصر است که فعالیتهایش از دوران سلطنت احمدشاه‌ قاجار آغاز و تـا اواسط حکومت محمد رضا پهلوی ادامه یافت.وی در طول‌ عمر هشتاد و چند ساله‌اش‌، هـفت‌ بار به وزارت (فوائد عـامه،امـور خارجه، دربار) رسید؛ یک بار وکیل مجلس شورای ملی شد و در اواخر عمرش،به عنوان سناتور انتصابی در مجلس سنا،...

ادامه مطلب

«علاء»، رکوردار مناصب سیاسی در عصر پهلوی

«علاء»، رکوردار مناصب سیاسی در عصر پهلوی

سناتور حسین علاء، سیاستمداری بود که طی بیش از 60سال از عمر خود صاحب مشاغل مهمی چون نخست وزیری‌، وزارت‌، نمایندگی مجلس و یا وزیر مختاری بود. علاء فرزند میرزا محمدعلی خان علاءالسلطنه از رجال عصر قاجار بود که به مدت 20 سال سفارت ایران را در لندن برعهده داشت‌. علاءالسلطنه از چهره‌های مورد اعتماد انگلیس در ایران بود و دوبار به رئیس الوزرائی منصوب گردید. حسین که سومین فرزند او بود، در 1261ش در تهران...

ادامه مطلب