جمشیدآموزگار
نگاهی به مبارزات مردم لرستان علیه رژیم پهلوی در مهر 1357

انقلاب اسلامی در لرستان

نگاهی به مبارزات مردم لرستان علیه رژیم پهلوی در مهر 1357

بازتاب رویدادهاى خرم‌آباد در دیگر شهرهاى استان نمود پیدا کرد. در بروجرد مردم، بویژه بازاریان و فرهنگیان دست از کار کشیدند و به راه‌پیمایى پرداختند. خبرنگار کیهان رویدادهاى بروجرد را چنین گزارش نموده است: « اوایل صبح، دانش‌آموزان مدارس و انستیتو تکنولوژى و سایر مؤسسات آموزشى به همراه معلمان خود مقابل آموزش و پرورش بروجرد اجتماع کردند و سپس به راه‌پیمایى در شهر پرداختند. تظاهرکنندگان...

ادامه مطلب

بررسی دلایل انتخاب آموزگار به نخست‌وزیری

بررسی دلایل انتخاب آموزگار به نخست‌وزیری

چرا آموزگار جانشین هویدا نخست‌وزیر سیزده‌ساله ایران شد؟

محمدرضا پهلوی همین که هویدا را کنار گذاشت و به یکنواختی سیزده‌ساله نخست‌وزیری او پایان داد، جمشید آموزگار را به سمت نخست‌وزیری برگزید و این در حالی بود که شاه نسبت به قدرت‌یابی او بیمناک بود رابطه دولتمردان پهلوی با آمریکا و محافل سیاسی آن، یکی از امتیازات سیاسی مهمی بود که افراد به واسطه بهره‌مندی از آن می‌توانستند جایگاه سیاسی خود را ارتقا بخشند. ارتباط نزدیک با آمریکا برای حکومت...

ادامه مطلب

قالی شویی در چشمه علی تهران

قالی شویی در چشمه علی تهران

نخستین اتوبوس در ایران در شهر رشت

ادامه مطلب

حکومت پهلوی و عشایر

حکومت پهلوی و عشایر

 : سر تخت شاهان بپـیچدسه کار       نخسـتین ز«بیـدادگر شهـــریار» دوم آنکه با«گنج»خویشی کند        به «دینـار» کوشـد که بیشی کند سـوم آنکـه «بی‌مایه» رابـرکشد      ز مـرد هنــرمنــد، بـــرتـر نهــد هدف از نگارش این مقاله، تبیین سه عامل فوق، درباره سقوط حکومت پهلوی نیست؛  هرچند هر سه عامل در این امر به طور جدی مؤثر...

ادامه مطلب

سه پیشنهاد ساواک برای انزوای شهید مدنی

سه پیشنهاد ساواک برای انزوای شهید مدنی

خرداد 1354 مدیر کل ساواک لرستان طی نامه‌ای به ساواک مرکز، برای مقابله با محبوبیت آیت الله اسدالله مدنی در میان مردم استان لرستان، سه پیشنهاد ارائه می کند تا بر اساس آنچه که در سند آمده است، نوعی انزوای سیاسی- اجتماعی برای آیت‌الله مدنی ایجاد شود. این در شرایطی بود که آیت الله مدنی از سال 1351 تا 1354 (تاریخ سند) حداقل سه سال بود که به استان لرستان تبعید شده است. در واقع ساواک روحانیون انقلابی را به مناطق...

ادامه مطلب