قالی شویی در چشمه علی تهران


قالی شویی در چشمه علی تهران
در گذشته فرش فروش‌ها و مردم تهران، قالیها و قالیچه های خود را با این باور که در آب این چشمه ویژگی است که فرش را خوب پاکیزه و رنگ روشن‌تر و پر رخشنده تر می‌سازد، در آب چشمه‌علی می‌شستند.البته در زمان هایی که شبکه آب لوله کشی در تهران ایجاد نشده بود مردم برای شستن فرش ها بیشتر به این منطقه می آمدند اما بعد از لوله کشی آب آشامیدنی در تهران کمتر برای شستن فرش به اینجا می آمدند این مرکز بیشتر تبدیل به یکی از مراکز گردشگری و آب تنی در فضای باز شده بود.

چشمه‌علی در جنوب تهران و شمال ری، قرار دارد. این چشمه در همسایگی ابن بابویه، برج طغرل، دژ رشکان و در زیر باروی ری واقع شده است. چشمه‌علی از میان صخره‌ای بزرگ خارج شده و به سوی جنوب و سپس جنوب شرق جاری است. پیشینه چشمه‌علی به ۸۰۰۰ سال پیش بر می‌گردد، زمانی که نخستین گردهمایی در کنار چشمه‌ای دایمی بر بالای تپه‌ای گرد آمدند.
نخستین اتوبوس در ایران در شهر رشت

نخستین اتوبوس در ایران در شهر رشت