بازتاب تظاهرات تاسوعا و عاشورا علیه رژیم پهلوی در سال 1357


سند پیش رو گزارش منبع ساواک راجع به سخنرانی روحانی به نام آشتیانی در مسجد رسول ص واقع در نازی آباد تهران است. این سند به گزارش  اظهارات سخنران فردای بعد از انجام راهپیمایی پرداخته است . 

متن سند به شرح ذیل است: 

تاریخ سند: 21 آذر 1357


متن سند:

درباره : مسجد الرسول نازی آباد در ساعت 1800 واعظی بنام آشتیانی با حضور حدود 500 نفر در مسجد به منبر رفت ضمن سخنرانی از راه پیمائی روزهای تاسوعا و عاشورا تجلیل و مردم را باین کار تشویق نمود و افزود به بهشت زهرا رفته و تعداد زیادی مردم دست و پا شکسته دیده و آنها گفته اند که در اثر تیراندازی و اصابت گلوله چنین وضعی پیدا کرده اند ضمنا تعدادی اعلامیه مضره دست نویس بدیوارهای مسجد نصب شده بود.
مراتب جهت استحضار اعلام میگردد.
رئیس سازمان اطلاعات و امنیت تهران ـ پرنیانفر


توضیحات سند:

* امام خمینی امروز (21 /9 /57) در مصاحبه با خبرنگاران تلویزیون سوئد و روزنامه فرانسوی لومتن در پاسخ به این سؤال که «حضرت آیت الله! پس از این دو روز تظاهرات عظیم، نتایجی که بر آن مترتب است به نظر شما چیست؟» فرمودند: «تظاهراتی که در ایران واقع شد و سرتاسر ایران را فرا گرفت رفراندمی بود زنده برای سقوط شاه.
نتیجه این است که شاه الآن بر حسب همه نظرها، نباید قانونیت داشته باشد و از این به بعد هم باید با او معامله غیر قانونی کرد.
» (صحیفه امام، ج 5، ص 225)

 


کتاب انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک - کتاب 20 صفحه: 24
بازتاب تظاهرات تاسوعا و عاشورا علیه رژیم پهلوی در سال 1357