قرارداد 1975 الجزایر
تصاویری از سفر صدام حسین به ایران

تصاویری از سفر صدام حسین به ایران

صدام حسین در حال خداحافظی با امیرعباس هویدا در فرودگاه مهرآباد، هنگام ترک تهران

ادامه مطلب

گزارشی از سفر صدام حسین به ایران

گزارشی از سفر صدام حسین به ایران

روزنامه اطلاعات؛ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۵۴

ادامه مطلب

اقدامات خرابکارانه انگلیسی‌ها در اروندرود

اقدامات خرابکارانه انگلیسی‌ها در اروندرود

تاریخ سند: ۱۲ شهریور ۱۳۰۷   وزارت امورخارجه ریاست محترم دفتر مخصوص شاهنشاهی سواد استخراج تلگراف آقای کاظمی که از محمّره[=خرمشهر] رسیده است، لفاً ایفاد می‌دارد که از شرف عرض حضور انور بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ارواحنا فداه بگذرد. *** سواد تلگراف محمّره نمره ۷۲۴  مورخه ۱۲ شهریور از آقای کاظمی- شطّ‌العرب[=اروندرود] را تا نزدیک مصب آن به خلیج‌فارس به دقت معاینه[شد]؛ حقّ اشتراک...

ادامه مطلب

بزرگترین پیروزی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران

پذیرش شرایط جمهوری اسلامی ایران از سوی صدام حسین؛ ۲۴ مرداد ۱۳۶۹

بزرگترین پیروزی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران

روزنامه جمهوری اسلامی؛ ۲۷ مرداد ۱۳۶۹: «...الاتحاد چاپ ابوظبی در این زمینه نوشت: با پذیرش [مجدد] قرارداد الجزایر از سوی [رژیم بعث] عراق بزرگترین پیروزی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران تحقق یافت. این روزنامه با به پیام صدام حسین به ریاست جمهوری اسلامی ایران به نقل از وی با تیتر درشت نوشت: آنچه را که خواستید برآورده شد. به نوشته الاتحاد صدام حسین که خود در سال ۱۹۸۰ میلادی و پس از آغاز جنگ با ایران...

ادامه مطلب

ملاقات صدام حسین با شاه در تهران

ملاقات صدام حسین با شاه در تهران

روزنامه اطلاعات؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۵۴

ادامه مطلب