ملاقات صدام حسین با شاه در تهران


انتخاب و شرح عکس: سید جواد موسوی
5644 بازدید
صدام حسین شاه قرارداد 1975 الجزایر

اشاره: صدام حسین، معاون وقت شورای فرماندهی انقلاب عراق، حدود دو ماه بعد از امضاء قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر و به دعوت هویدا نخست وزیر، صبح روز ۹ اردیبهشت ۱۳۵۴ برای یک دیدار رسمی از ایران وارد تهران شد و در عصر همان روز برای ملاقات با شاه به کاخ نیاوران رفت. وی برای اولین بار بود که به ایران سفر می‌کرد.


مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
ملاقات صدام حسین با شاه در تهران
روزنامه اطلاعات؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۵۴