نصرت‌الله معینیان
0

اشاره

 نصرت‌الله معینیان از رجال عصر پهلوی دوم بود. او مدتی به روزنامه نگاری پرداخت و پس از سقوط دولت مصدق به ریاست اداره کل انتشارات و رادیو، یکی از مهم‌ترین مراکز تبلیغاتی رژیم پهلوی، منصوب شد. وی با تشکیل ساواک به عضویت این سازمان در آمد و از حمایت‌های تیمور بختیار نیز برخوردار شد. معینیان که مسئولیت‌هایی چون، وزیر راه و وزیر اطلاعات را در پیشینه خود دارد در آذرماه ۱۳۴۵ طی حکمی از طرف شاه، به سمت ریاست دفتر مخصوص شاهنشاهی انتخاب شد؛ و حدود 12 سال در این سمت باقی ماند. او در ۲۶ دیماه ۱۳۵۷ به همراه محمدرضا پهلوی، ایران را ترک کرد.

«پرونده» حاضر به بررسی شخصیت نصرت‌الله معینیان پرداخته است.


 نصرت اله معینیان رئیس محترم دفتر مخصوص شاهنشاهی

نصرت اله معینیان رئیس محترم دفتر مخصوص شاهنشاهی

متن سند: نخست وزیر شماره : 81144 جناب آقای نصرت اله معینیان1 رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی فهرست عرض وزارت علوم و آموزش عالی مبنی بر انتصاب آقای داریوش همایون بعضویت هیات امنای پژوهشگاه علوم انسانی بانضمام یک برگ خلاصه پیشینه خدمت و یک قطعه عکس و یک برگ فرمان انتصاب ایشان به پیوست ایفاد می شود. خواهشمند است فهرست عرض ضمیمه را بشرفعرض پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر برسانند تا چنانچه ذات...

ادامه مطلب

حمایت معینیان از اعضای فرقه بهائیت در رادیو

حمایت معینیان از اعضای فرقه بهائیت در رادیو

نصرت‌الله معینیان از حامیان اعضای فرقه ضاله بهائیت بود. سند زیر را بخوانید:

ادامه مطلب

منوچهر آزمون - نصرت‌الله معینیان

منوچهر آزمون - نصرت‌الله معینیان

منوچهر آزمون و نصرت الله معینیان رئیس دفتر شاه در حال گفت و گو . سید‌حسن امامی امام جمعه تهران نیز در عکس دیده می‌شود.

ادامه مطلب

نصرت الله معینیان در اسناد وزارت خارجه آمریکا

بازخوانی گزارش های گردآوری شده از سوی سفارت آمریکا در تهران

نصرت الله معینیان در اسناد وزارت خارجه آمریکا

کارگزاران محمدرضا پهلوی در ایران

:  در کتاب هشتم ازمجموعه اسناد لانه جاسوسی که به همت موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی در بهار 1386منتشر شده است، مجموعه ای از اسناد وزارت خارجه آمریکا ( 12 سند ) که توسط سفارت آن کشور در تهران پیرامون شخصیت و رفتار نصرت الله معینیان تنظیم و در صفحات 665 تا 675 درج گردیده، مورد توجه واقع شده است.با توجه به اینکه در هر سند به بخشی از رفتار و عملکرد نامبرده شده است و از شفافیت کافی برخوردار می...

ادامه مطلب

نصرت‌الله معینیان،رئیس دفتر مخصوص شاه

عبرت های زندگی

نصرت‌الله معینیان،رئیس دفتر مخصوص شاه

وابسته‌ای پیوسته به استعمارگران غربی

نصرت‌اللّه‌ معینیان فرزند محمود[1] در سال 1300 ش در اصفهان به دنیا آمد. در سال 1318 پس از آن که سیکل اول متوسطه هنرستان راه‌آهن را طى کرد در بخش «حرکت» راه‌آهن اصفهان استخدام شد[2] و در ضمن اشتغال به تحصیل ادامه داد و پس از دو سال با اخذ دیپلم همان هنرستان و با حقوق بیشتر در قسمت «حرکت» به کار ادامه داد تا این که پس از دعوت به تهران در سال 1324 به ریاست کارگزینى قسمت «حرکت» رسید و در سال...

ادامه مطلب

سند عضویت نصرت اله معینیان در باشگاه لاینز

سند عضویت نصرت اله معینیان در باشگاه لاینز

نصرت‌اللّه‌ معینیان فرزند محمود در سال 1300 ش در اصفهان به دنیا آمد. در سال 1318 پس از آن که سیکل اول متوسطه هنرستان راه‌آهن را طى کرد در بخش «حرکت» راه‌آهن اصفهان استخدام شد و در ضمن اشتغال به تحصیل ادامه داد و پس از دو سال با اخذ دیپلم همان هنرستان و با حقوق بیشتر در قسمت «حرکت» به کار ادامه داد تا این که پس از دعوت به تهران در سال 1324 به ریاست کارگزینى قسمت «حرکت» رسید و در...

ادامه مطلب

معینیان،2 ماه قبل ازفرارشاه:هیچ طوفانی ریشه نظام شاهنشاهی را متزلزل نخواهد کرد!

معینیان،2 ماه قبل ازفرارشاه:هیچ طوفانی ریشه نظام شاهنشاهی را متزلزل نخواهد کرد!

آخرین برگی که ساواک بر پرونده نصرت‌الله معینیان رئیس دفتر مخصوص شاه افزوده، پیام تبریک او به شاه در آبان 1357 و پاسخ شاه به اوست. معینیان در این نامه، قاطعانه نسبت به دوام حکومت شاه اظهار امیدواری کرده است. سند زیر را بخوانید.

ادامه مطلب

هرکه پند ناصحان را نشنود…

هرکه پند ناصحان را نشنود…

نامه هایی دردعوت از دیکتاتور [محمدرضاشاه] برای پذیرش حقوق سیاسی مردم ۱۳۵۶ ـ ۱۳۵۳ حکومت های دیکتاتوری معمولاً با طیفی از مخالفان روبرویند؛ مخالفانی که از نظر آراء و عقاید، هدف ها و برنامۀ درازمدت، و شیوۀ مبارزه کم و بیش با یکدیگر تفاوت و اختلاف دارند و عامل اتحاد آنها عمدتاً مخالفت با دیکتاتور و ادامۀ حکومت اوست. در میان مخالفان، عده ای تلاش می‌کنند با ترغیب و قانع کردن دیکتاتور به اجرای...

ادامه مطلب

حلقه درونی قدرت شاه

حلقه درونی قدرت شاه

 در رژیم شاه طیف نسبتاً وسیعی از نخبگان شامل اعضای خاندان سلطنت، بلندپایگان دربار، نخست وزیران، وزیران، نمایندگان مجلس، رده‌های بالای افسران ارتش، قضات بلندپایه، معاونان وزراء، دیپلماتهای ارشد و سایر مقامات عالی‌رتبه مواضع رسمی قدرت را در اختیار داشتند که در اینجا با حلقه دورنی قدرت شاه اشنا می‌شوید. حلقه قدرت شاه مجموعه‌ای از افراد و شخصیت‌ها را در بر می‌گرفت که به دلیل نزدیکی شخصی به...

ادامه مطلب

تشکیلات سازمانی دربار پهلوی دوم

تشکیلات سازمانی دربار پهلوی دوم

در داخل وزارت دربار سازمان‌هایی وجود داشت که حتی در برخی از امور از خود وزارت دربار و شخص وزیر، قدرتمندتر عمل می‌کردند. از جمله این سازمان‌ها می‌توان از دفتر ویژه یا مخصوص سلطنتی، سازمان بازرسی شاهنشاهی و بنیاد پهلوی نام برد.1 - دفتر ویژه سلطنتی: بازوی اجرایی دربار دفتر ویژه سلطنتی یا دفتر مخصوص شاه بود که از جهاتی مثل کارکنان دفتر رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید عمل می‌کردند. اینها، افرادی...

ادامه مطلب

نصرت الله معینیان و دربار پهلوی دوم

نصرت الله معینیان و دربار پهلوی دوم

 نصرت‌الله معینیان فرزند محمود در سال ‌1300ه.ش در اصفهان دیده به جهان گشود. پدرش محمود از اعضای اداره اطلاعات سفارت انگلیس در ایران بود[1] که اطلاع دیگری از زندگی وی در دست نیست. نصرت‌الله معینیان دیپلم خود را در هنرستان راه‌آهن اصفهان گرفت و همزمان با تحصیل در بخش حرکت راه‌آهن تهران مشغول به کار شد.[2] در سال 1324ه.ش به دعوت راه‌آهن تهران به این شهر رفت و به ریاست کارگزینی بخش حرکت...

ادامه مطلب