حمایت معینیان از اعضای فرقه بهائیت در رادیو


2364 بازدید

نصرت‌الله معینیان از حامیان اعضای فرقه ضاله بهائیت بود. سند زیر را بخوانید:


حمایت معینیان از اعضای فرقه بهائیت در رادیو