سند عضویت نصرت اله معینیان در باشگاه لاینز


1277 بازدید

نصرت‌اللّه‌ معینیان فرزند محمود در سال 1300 ش در اصفهان به دنیا آمد. در سال 1318 پس از آن که سیکل اول متوسطه هنرستان راه‌آهن را طى کرد در بخش «حرکت» راه‌آهن اصفهان استخدام شد و در ضمن اشتغال به تحصیل ادامه داد و پس از دو سال با اخذ دیپلم همان هنرستان و با حقوق بیشتر در قسمت «حرکت» به کار ادامه داد تا این که پس از دعوت به تهران در سال 1324 به ریاست کارگزینى قسمت «حرکت» رسید و در سال 1325 رئیس دایره تعلیمات اداره بهره‌ بردارى راه‌آهن دولتى شد. با توجه به علاقه و ذوقی که در نویسندگی داشت به خدمت در مطبوعات در آمد و طی سالهای متمادی سر دبیری چند روزنامه و مجله را به عهده داشت‌. در این زمان وی برای آزمایش ذوق نویسندگی به خدمت در اداره رادیو در آمد و معاونت اداره کل انتشارات را قبول کرد. در سال 1332 کفالت اداره کل انتشارات را عهده دار شد، تا اینکه در سال 1334 به مدیر کلی انتشارات و رادیو رسید. در سال 1337 در کابینه دکتر اقبال به سمت معاونت نخست وزیر و سرپرستی اداره کل انتشارات و رادیو برگزیده شد و این سمت را در کابینه شریف امامی‌، امینی و اسدالله علم برای خود حفظ کرد. در کابینه علم که در تاریخ 30 تیر 1341 به محمدرضا پهلوی معرفی شد با سمت وزیر راه به عضویت دولت درآمد و در کابینه سوم علم‌، سمت وزیر مشاور و سرپرستی انتشارات و رادیو را عهده‌دار بود. وی در دولت حسنعلی منصور به وزارت جدید التأسیس اطلاعات رسید که وزارت او تا 7 بهمن 1343 ادامه داشت‌. نصرت الله معینیان که تدریجاً توجه شاه و اسدالله علم را به خود جلب کرده بود به دربار راه یافته و رییس دفتر مخصوص شاه گردید که این شغل را تا اوایل انقلاب در اختیار داشت‌. معینیان به نخوت و تکبر و برخوردهای زننده با اشخاص مشهور بود.

باشگاه بین‌المللی «لاینز» یکی از عمده‌ترین و گسترده‌ترین سازمان‌های اجتماعی رژیم پهلوی بود که شعبه ای از لاینز کلاب اینترنشنال Lions Clubs International محسوب می شود. این کلوپ در شهر اوک بروک در ایالت ایلینوی آمریکا در سال 1917 هم زمان با پیروزی انقلاب بلشویکی در روسیه،بنیان گذاشته شد . این باشگاه در ظاهر یک سازمان خدماتی با بیش از ۴۵ هزار کلاب و بیش از ۱٬۳۶۸٬۶۸۳ عضو در ۲۰۵ کشور دنیا فعالیت دارد . هدف آن رسیدگی به نیازهای جوامع انسانی در مقیاس محلی و جهانی اعلام شده است. اما در واقع توسط آمریکائی‌ها تأسیس و راه‌اندازی شده تا مسأله جاسوسی و جمع‌آوری اخبار مختلف از زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را در کشورهای جهان به نفع آمریکا پیش ببرد.


سند عضویت نصرت اله معینیان در باشگاه لاینز