اسماعیل‌خان سیمیتقو
0

اشاره

 اسماعیل سمیتقو و یاران وی از آشوبگران مناطق غربی کشور طی سالهای پایانی قرن گذشته خورشیدی تا اوایل قرن جاری بودند. شهرهای آذربایجان غربی به ویژه ارومیه، سلماس و خوی از جمله مکان‌هایی بودند که سوابقی طولانی از جنایات هولناک سمیتقو و یارانش را در تاریخچه خود ثبت کرده‌اند. سمیتقو در مقطعی مورد حمایت عثمانی‌ها و در مقطعی از حمایت انگلیسی‌ها برخوردار بود. او سرانجام پس از چهارده سال یاغی‌گری و قتل صدها ایرانی و غارت اموال مردم و آتش زدن و تخریب شهرها و دهات و اسیر گرفتن زنان و دختران مردم، به کیفر اعمال ناشایست خود رسیدند و در تابستان سال 1309 در محل جنایات خود کشته شد.

«پرونده» حاضر به شرح زندگی‌نامه اسماعیل سمیتقو و جنایاتش در نواحی غربی کشور پرداخته است.


سلماس و دوره مشروطیت

سلماس و دوره مشروطیت

‌ این متن که نخستین‌بار‌ انتشار‌ مـی‌یابد‌ بـرگ‌هایی از تـاریخ سلماس از روزگار مشروطه‌ تا اوایل سلطنت رضاشاه است. نویسنده آن،مرحوم‌ جلیل بخش‌پور سلماسی است.وی‌ تحصیلات اولیه خود را در مدرسه‌ای که شادروان‌ سعید سلماسی(شهادت 25‌ صفر‌ 1327 قمری در حوالی خـوی)در سلماس بنیانگذاری کرده بـود آغـاز کرد.پس از طی تحصیلات‌ مرسوم،در گمرگ تهران مشغول گردید و به عنوان...

ادامه مطلب

جنازه اسماعیل آقا سمیتقو

جنازه اسماعیل آقا سمیتقو

از تجزیه طلبیان مورد حمایت دولت عثمانی اواخر دوره قاجار

ادامه مطلب

شورش اسماعیل سمیتقو

شورش اسماعیل سمیتقو

اسماعیل آقا شکّاک ملقب به سردار نصرت، فرزند محمدآقا و نوه علی‌خان شکاک معروف به سمکو و مشهور به سمیتقو بود. سمکو در لهجه شکاک، مأخوذ از اسماعیل است و این ایل، اسماعیل را بیشتر سمکو می‌گویند، که در فارسی سمیتقو خوانده می‌شود. سمکو پس از کشته شدن برادرش جعفرآقا، به حکم والی آذربایجان (نظام‌السلطنه مافی) در 1323ق به ریاست ایل شکاک رسید. این ایل از دو طایفه اصلی عبدوی و کاردار تشکیل می‌شود که در...

ادامه مطلب

جنازه اسماعیل سیمیتقو

جنازه اسماعیل سیمیتقو

رهبر کردهای شورشی آذربایجان اسماعیل آقا شکاک ملقب به سردار نصرت، فرزند محمدآقا و نوة علی خان شکاک معروف به سمکو و مشهور به سمیتقو بود. سمکو در لهجة شکاک، مأخوذ از اسماعیل است و این ایل، اسماعیل را بیشتر سمکو می گویند، که در فارسی سمیتقو خوانده می شود. سمکو پس از کشته شدن برادرش جعفرآقا، به حکم والی آذربایجان (نظام السلطنه مافی) در 1323 ق به ریاست ایل شکاک رسید. این ایل از دو طایفة اصلی عبدوی و کاردار...

ادامه مطلب

سرگذشت خونین من یا سلماس در‌ محاربه‌ عـالم‌سوز

سرگذشت خونین من یا سلماس در‌ محاربه‌ عـالم‌سوز

درتاریخ معاصر ایران،آذربایجان بیش ازسایر‌ نواحی ایران دچار مـصیبت وبلا گردید. موقعیت استراتژیک آذربایجان،همجواری با دو امپراتوری‌ فزونخواه یعنی:عثمانی و روسیه‌‌ تـزاری‌،یکی ازعوامل این بـلا بـود. از زمان شاه اسماعیل صفوی و رسمیت یافتن مذهب شیعه‌ در ایران، مرزهای ایران در این نواحی همواره مورد تاخت‌وتاز سپاهیان ترکان عثمانی بوده‌ است.این‌ تهاجم‌ها با شدت و ضعف تا...

ادامه مطلب