امنیه یا پلیس مخفی رضاخانی
1

نظمیه در زمان چه کسی تاسیس شد؟

نظمیه در زمان چه کسی تاسیس شد؟

 در دوره قاجار، شکنجه زندانیان و متهمان سیاسی و غیره بسیار معمول بود و برای اقرار گرفتن از متهمان، سخت‌ترین تنبیهات و شکنجه‌ها اعمال می‌شد. *** نظمیه یا شهربانی در زمان ناصرالدین شاه قاجار و به تقلید از سازمانهای اروپایی در ایران تأسیس شد. در سفر دوم ناصرالدین شاه به اروپا، وی از پادشاه اتریش خواست که یک هیأت نظامی برای تربیت قشون به ایران اعزام کند: از میان افسرانی که پادشاه اتریش اعزام...

ادامه مطلب

امنیه

امنیه

روز اول فروردین سال 1301 خورسیدی تشکیلات جدید امنیه تحت نظر وزارت جنگ آغاز به کار کرد. امنیه واژه‌ای عربی است و از مصدر «امنیت» به معنی «در امان بودن» گرفته شده. در تشکیلات نظامی ایران، این عنوان برای سربازانی به کار می‌رفت که مأمور حفظ نظم و آرامش و امنیت در راهها و جاده‌های خارج شهر و نیز در بخش‌ها و روستاها بودند. در ابتدا نام این نیروها «ژاندارم» و نام تشکیلات...

ادامه مطلب

گزارش مأمور امنیه از مسجد سلطانی

گزارش مأمور امنیه از مسجد سلطانی

لَیل 25 جدی 1302 نتیجه اجتماع مسجد سلطانی شب گذشته خالصی[زاده] به منبر رفته، قسمت عمده مذاکرات راجع به عقیده داروین در باب طبیعت و قسمت دویم بر ردّ اظهارات داروین از روی حکمت خواجه نصیر[الدین] طوسی، در آخر هم شرحی از بیکارگی ایرانی‌ها اظهار[داشت] و چنین وانمود کرد که ایرانی‌ها از گرسنگی می‌میرند، و امتیاز نفت شمال به امریکائی‌ها داده شده است. سپس راجع به فساد اخلاق زن‌ها و مردهای تهران...

ادامه مطلب