مداخلات رضاخان در انتخابات دوره پنجم مجلس شورای ملی

رضاخان: نمایندگان مجلس باید با نظر من انتخاب شوند!


سند شماره ۱:

وزارت جنگ

به تاریخ ۲۴ برج ثور ۱۳۰۲

نمره صادره ۸۵۶۰

ایالت جلیله فارس

در این موقع که شروع به انتخابات شده و از هرگونه سوء استعمالاتی بایستی جلوگیری به عمل آید، مقتضی است عقیدۀ خودتان را در موضوع نمایندگان فارس اطلاع داده و منتخبین بایستی به نظریۀ اینجانب بوده باشند.  وزیر جنگ و فرمانده کل قشون

 

*******

 

سند شماره ۲:

وزارت جنگ

به تاریخ ۳۰ برج ثور ۱۳۰۲

نمره صادره ۹۴۸۰

رئیس تیپ فارس   رمز نمره ۳۰۸ ملاحظه شد. با انتخاب امین‌الشریعه و نصیرالملک موافقم، ولی ضیاءالادباء را نمی‌شناسم. لازم است در آتیه نیز جریان انتخابات را راپورت کرده و با نظریات من اقدام نمایید.

وزیر جنگ و فرمانده کل قشون

 

 

برای مشاهده اسناد بیشتر به اینجا مراجعه فرمایید


رضاخان: نمایندگان مجلس باید با نظر من انتخاب شوند!سند شماره ۱
سند شماره ۲