درخواست وزیر امور خارجه در مورد پایان دادن به اشغال خاک ایران


درخواست وزیر امور خارجه در مورد پایان دادن به اشغال خاک ایران
آقای انوشیروان سپهبدی وزیر خارجه وقت ایران در نامه ای به دفتر مخصوص شاه به اطلاع می رساند که هیات وزیران(در زمان نخست وزیری ابراهیم حکیمی)تصویب کرده است که وزارت امور خارجه ایران درنامه ای رسمی به سفیران انگلیس، آمریکا و شوروی در تهران از آنها خواسته شود با توجه به اتمام جنگ در اروپا به دولتهای متبوع خود اطلاع دهند که نیروهای متفقین هرچه سریع تر خاک ایران را ترک کنند.

گرچه در این دوران به علت تغییرات متعدد نخست وزیران و وزرای خارجه این نامه حداقل در دوره وزارت امور خارجه آقای سپهبدی به جایی نرسید، اما سرانجام بعد از آمریکا و انگلیس ، شوروی پس از صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و توافق موسوم به قوام - سادچیکف در سال 1325 به اشغال ایران پایان دادند.