تصاویری از حضور نیروهای متفقین در ایران


پس از آغاز جنگ جهانی دوم در سال ۱۳۱۸ خورشیدی، ایران بلافاصله در این جنگ اعلام بی طرفی کرد اما پس از حمله آلمان نازی به شوروی و پس از آن به دنبال اتحاد بریتانیا و شوروی، متفقین تصمیم گرفتند از طریق ایران یا به اصطلاح خودشان از دالان پارسی نیز برای ارسال کمک به جبهه های نبرد در شوروی استفاده کنند.به دنبال این تصمیم در سومین روز از شهریورماه ۱۳۲۰، نیروهای شوروی با حمله هوایی و زمینی از شرق و شمال و نیروهای بریتانیایی از جنوب و غرب وارد ایران شدند و با متلاشی کردن ارتش به سمت تهران حرکت کردند.


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
تصاویری از حضور نیروهای متفقین در ایران
نیروهای اشغالگر در حال ورود به تهران

نیروهای اشغالگر انگلیسی در پالایشگاه آبادان

نیروهای متفقین در شهر قزوین

مردم جنگ زده در کنار جاده نظاره گر ورود نیروهای متجاوز متفقین

نیروهای انگلیسی و روسی در جاده

نیروهای متفقین در جاده های منتهی به تهران

نیروهای متفقین عازم تهران شهریور 1320

استقرار نیروهای انگلیس شهریور 1320

مردم نظاره گر ورود ارتش متفقین به شهر