آشنایی با یک چهره مرموز جاسوسی

جرج کندی یانگ طراح و فرمانده انگلیسی کودتای 1332


جرج‌ کندی یانگ(1911-1990)از چهره‌های سرشناس سیاسی و اطلاعاتی تاریخ معاصر بریتانیاست که به دلیل جایگاه‌ برجسته‌اش در حوادث معروف به‌"توطئه دولت ویلسون‌"2 و نقش او در ایجاد شبکه‌های سرّی پیمان ناتو در دوران جنگ سرد،بـه‌ویژه شبکه گلادیو در ایتالیا،مورد توجه جدّی پژوهشگران بریتانیا و سایر‌ کشورهای‌ غربی است.مورخین اطلاعاتی‌ از یانگ به عنوان طرّاح عملیات کودتای 28 مرداد 1332 نام می‌برند زیرا او در سال 1332 قائم‌مقام اینتلیجنس سرویس بریتانیا(ام.آی 6)3بود و در ایـن‌ سـمت‌ طراحی و فرماندهی‌ "عملیات چکمه‌"4را به دست داشت.یانگ در سال‌های پسین با محمد رضا پهلوی و سر شاپور ریپورتر رابطه نزدیک داشت و تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران هم‌ درخریدهای نظامی ایـران‌ از انـگلیس و هم در فعالیت‌های به غایت مخفی شبکه‌های اطلاعاتی بریتانیا و پیمان ناتو در ایران‌ مؤثر بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد به نشانی زیر مراجعه کنید:

https://psri.ir/?id=mrp4337v

https://psri.ir/?id=jrfbgquy


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
جرج کندی یانگ طراح و فرمانده انگلیسی کودتای 1332