مذاکرات سفیر آمریکا در تهران با دکتر مصدق

لوی هندرسون و دکتر مصدق


در نهضت ملی شدن صنعت نفت شاید برای اولین‌بار در تاریخ ایران است که دخالت خارجی یعنی نیرو و عامل خارجی و سرویس‌های بیگانه پی می‌برند که یکی از راه‌های از بین بردن نهضت ملی نفت، انداختن اختلاف بین رهبران است، و موّرخان تاریخ معاصر بر این باورند که لوی هندرسون سفیرکبیر آمریکا در ایران، در این زمینه نقشی پررنگ داشته است؛ از جمله این موّرخان دکتر یرواند آبراهامیان است که مؤکداً معتقد است عامل اختلاف بین آیت الله کاشانی و دکتر مصدق، هندرسون بوده است. او این حرف خود را بر اساس اسناد جدیدی که در سال‌های اخیر توسط وزارت خارجه و (CIA) آمریکا منتشر شده است می‌گوید.


مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
لوی هندرسون و دکتر مصدق