تقویم شاهنشاهی
آشنایی با یک کارگزار انگلیس و خدمتگزار شاه

مصطفی الموتی

آشنایی با یک کارگزار انگلیس و خدمتگزار شاه

مصطفی الموتی فرزند حسین در سال 1306 در تهران متولد شد. کار مطبوعاتی را در پانزده سالگی شروع کرد و بعدها از دانشگاه تهران‌، دکترای اقتصاد گرفت‌. وی در سالهای 1331 و 1332 در روزنامه «داد» مقالات تندی علیه دولت دکتر مصدق می‌نوشت که به همین علت چندین بار دستگیر و روزنامه مذکور نیز توقیف شد. او در همین زمان با عوامل کودتا (سپهبد زاهدی و اردشیر زاهدی‌) آشنا و در تظاهرات خیابانی علیه مصدق فعال گردید...

ادامه مطلب

گزارش اسنادی در باره نارضایتی مردم ازعملکرد رژیم پهلوی

گزارش اسنادی در باره نارضایتی مردم ازعملکرد رژیم پهلوی

درسـاعت 16 مـورخه 12/11/50 شخصی کـه خـود را غـفاری معرفی‌ می کرد‌ دربنزکرایه‌ای‌ (5 ریالی) کـه‌ از‌ مـیدان شهناز به میدان 24 اسفند در حرکت بود در مورد وضع شهر و ناراحتی‌ مردم چـنین اظـهار می‌داشت دولت درهنگام اعلام بودجه گفته‌ اسـت‌ من می دانم مردم از‌ چـه‌‌ مـسائلی ناراضی هستند از وضع اتوبوسرانی از وضـع تـرافیک از وضع گرانی.در حقیقت با ذکر این مطالب چون می داند در مجلس حزب اقلیت کـه آقـای...

ادامه مطلب

تقویم یهودی، مبنای تاریخ شاهنشاهی

تقویم یهودی، مبنای تاریخ شاهنشاهی

 در چهارم مهر 1355 امام خمینی در پیامی که به مناسبت عید سعید فطر در نجف انتشار دادند ضمن مخالفت با اقدام رژیم شاه در مورد تغییر مبدأ تاریخ تصریح کردند «هدف از این اقدام تضعیف اسلام و محو اسم آن است.» امام خمینی افزودند «این تغییر از جنایات بزرگی است که در این عصر به دست این دودمان کثیف واقع شده. بر عموم ملت است که با استعمال این تاریخ جنایتکار مخالفت کنند و چون این تغییر، هتک اسلام و محو...

ادامه مطلب