مصطفی الموتی

آشنایی با یک کارگزار انگلیس و خدمتگزار شاه


مصطفی الموتی فرزند حسین در سال 1306 در تهران متولد شد. کار مطبوعاتی را در پانزده سالگی شروع کرد و بعدها از دانشگاه تهران‌، دکترای اقتصاد گرفت‌. وی در سالهای 1331 و 1332 در روزنامه «داد» مقالات تندی علیه دولت دکتر مصدق می‌نوشت که به همین علت چندین بار دستگیر و روزنامه مذکور نیز توقیف شد. او در همین زمان با عوامل کودتا (سپهبد زاهدی و اردشیر زاهدی‌) آشنا و در تظاهرات خیابانی علیه مصدق فعال گردید و پس از کودتای 28 مرداد 1332 در دولت زاهدی‌، سمت معاونت نخست وزیری را به دست آورد. در این زمان مجلات شهربانی و ژاندارمری را راه‌اندازی و در رادیو به ارائه تحلیل‌های سیاسی بعد از کودتای 28 مرداد پرداخت که باعث شهرت و تحکیم موقعیتش گردید. دکتر الموتی در سال 1333 روزنامه «صبح امروز» را به مدیریت همسرش منتشر کرد. در سال 1338 به عضویت هیات مدیره شرکت معاملات خارجی منصوب شد و پس از آن به عنوان معاون نخست وزیر، (دکتر اقبال‌) در امور بازرسی به کارش ادامه داد. با آغاز فعالیت گروه «مترقی‌» و تأسیس حزب ایران نوین‌، به عنوان رییس فراکسیون این حزب در مجلس شورای ملی به فعالیت پرداخت و یکی از اعضای فعال و مؤثر کمیسیون جشن‌های 25 سال سلطنت پهلوی بود. الموتی با اعمال قدرت و سازش با سازمان برنامه به یکی از ثروتمندان بزرگ (میلیونر) تبدیل شد. وی در سال 1340 به دعوت رژیم صهیونیستی به همراه همسرش به تل‌آویو سفر نمود. همچنین عضو و دبیر جمعیت یاران متحد (عناصر رده اول دربار و نزدیکان محمد رضا پهلوی‌)، عضو جبهه یاران متحد، عضو جمعیت جهانی فراماسونری (عضو لژ ژاندارک‌)، رهبر فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین‌، عضو حزب ملیون‌، عضو حزب رستاخیز، رییس باشگاه روتاری مرکز، نویسنده و مدیر مسوول روزنامه «داد» و از عوامل باند گسترده و مُتنفذ عَلَم بوده و با اوجگیری انقلاب اسلامی به کشور انگلیس متواری و پناهنده شد و در سال 1358 در خارج از کشور روزنامة «اخبار روز»، در سال 1360 کتاب «تاریخ معاصر ایران‌» و کتاب «ایران در عصر پهلوی‌، شانزده جلد» و در سال 1370 کتاب «بازیگران سیاسی از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی‌» را منتشر نمود. وی در آثار فوق سعی در تبرئه نمودن سیاستمداران دوران رژیم پهلوی را داشته است‌.

برای آشنایی بیشتر با ابعاد شخصیتی این عامل انگلیس و خدمتگزار شاه به نشانی زیر مراجعه کنید:

https://psri.ir/?id=1dhdp6o7


آشنایی با یک کارگزار انگلیس و خدمتگزار شاه