نهضت ملی‌شدن نفت
جنابِ «جمبول»!

جنابِ «جمبول»!

تصویر «جان بول» در پوستر سربازگیری در انگلستان در دوران جنگ جهانی اول

ادامه مطلب

آیت‌الله کاشانی به انگلیسی‌ها آموخت که به «ایران» احترام بگذارند

شخصیت آیت‌الله کاشانی از دیدگاه یک مجله مصری

آیت‌الله کاشانی به انگلیسی‌ها آموخت که به «ایران» احترام بگذارند

مجله خواندنیها؛ ۲۶ شهریور ۱۳۳۰

ادامه مطلب

آمریکا می‌خواهد ایران را در حال خوف و رجاء نگه دارد

عملکرد دولت آمریکا در دوران نهضت ملی‌شدن صنعت نفت ایران

آمریکا می‌خواهد ایران را در حال خوف و رجاء نگه دارد

مجله خواندنیها؛ ۲۲ آذر ۱۳۳۱

ادامه مطلب

ورود ریچارد استوکس به ایران

سفر ریچارد استوکس نماینده ویژه و رئیس هیأت اعزامی دولت انگلیس به ایران؛ ۱۲ تا ۳۱ مرداد ۱۳۳۰

ورود ریچارد استوکس به ایران

ملاقات ریچارد استوکس با محمدرضا پهلوی در کاخ سعدآباد - «سر فرانسیس شپرد» سفیر انگلیس در تهران هم در تصویر مشاهده می‌شود

ادامه مطلب