دکتر مصدق از آیزنهاور هم ناامید شده است


دکتر مصدق از آیزنهاور هم ناامید شده است
مجله خواندنیها؛ 2 اسفند 1331«دکتر مصدق از آیزنهاور هم ناامید شده است

...روزنامه انگلیسی «نیوزکرونیکل» در خصوص توافق سیاسی انگلیس [و] آمریکا در خاورمیانه می‌نویسد:«ممکن است این توافق با صدور اعلامیه مشترکی از طرف چرچیل و آیزنهاور اعلام شود و پیشنهاد مشترک جدیدی به امضای چرچیل و آیزنهاور به دکتر مصدق داده شود. این پیشنهاد مشترک جدید که همان پیشنهادات چرچیل و ترومن با تغییرات مختصری خواهد بود، یکبار دیگر توافق و اتحاد انگلیس و آمریکا را در مسائل خاورمیانه و قضیه نفت نشان خواهد داد»...

«مسکو نیوز» چاپ مسکو معتقد است که ایران به صورت و‌جه‌المصالحه‌ای بین دو سیاست امپریالیستی انگلیس و آمریکا درآمده و آمریکائی‌ها با دریافت امتیازاتی در خاور دور و اروپای غربی، امپریالیسم انگلستان را در تجاوز و تخطی به حقوق مردم ایران آزاد گذاشته‌اند...

روزنامه سویسی «لاسویس» درباره کندی مذاکرات نفت در تهران می نویسد:«از ابتدای روی کارآمدن ژنرال آیزنهاور در امریکا مذاکرات نفت در تهران به کلی متوقف مانده است...تا قبل از روی کارآمدن دولت فعلی آمریکا، در تهران امید و انتظار زیادی نسبت به روش آینده این دولت وجود داشت. هندرسن سفیر آمریکا در تهران هنوز سعی می کند این امید و انتظار از میان نرود، ولی دکتر مصدق مأیوس شده است و دیگر امیدی به حل مسأله نفت توسط دولت جدید آمریکا ندارد...»

...«نیویورک تایمز» طی مقاله مفصلی به روابط کنونی آیت الله کاشانی و دکتر مصدق اشاره کرده و...می نویسد:«دکتر مصدق و آیت الله کاشانی در مخالفت و ضدیت با انگلیسها[=انگلیسیها] توافق نظر کامل دارند. ولی به همان اندازه که دکتر مصدق موافق همکاری با آمریکا است، آیت الله کاشانی با آن مخالف است...»