سفر ریچارد استوکس نماینده ویژه و رئیس هیأت اعزامی دولت انگلیس به ایران؛ ۱۲ تا ۳۱ مرداد ۱۳۳۰

ورود ریچارد استوکس به ایران


گردآوری و تنظیم: سید جواد موسوی
167 بازدید
انگلیس نهضت ملی شدن صنعت نفت نهضت ملی شدن نفت

روزنامه اطلاعات؛ ۱۳ مرداد ۱۳۳۰:

«هیأت نمایندگان دولت انگلیس به ریاست آقای ریچارد استاکس مهردار سلطنتی و وزیر تدارکات کشور انگلیس، ساعت ۵ بعدازظهر دیروز[=۱۲ مرداد] به اتفاق آقایان سر دونالد فرکسن[=فرگوسن] مدیرکل وزارت تدارکات، آقای مارتین پلت خزانه‌دار سلطنتی و آقای راس پاتام کارمند وزارت امورخارجه و آقای دکتر نوتال کارمند وزارت سوخت و نیروی انگلستان، به اتفاق چهار نفر کارشناس مخصوص نفت و دو نفر کارمند اداری، وارد فرودگاه تهران شدند. آقای سر فرانسیس شپرد سفیرکبیر انگلستان در دربار شاهنشاهی نیز که اخیراً به اتفاق آقای اورل هریمن مشاور مخصوص رئیس جمهور امریکا به لندن رفته بود با این هیأت به تهران مراجعت نمود. در فرودگاه مهرآباد آقای بوشهری وزیر راه و مهماندار هیأت اعزامی از لندن و آقای وارسته وزیر دارایی و آقایان مهران شهردار تهران و نبیل معاون وزارت امورخارجه و هرمز پیرنیا رئیس تشریفات سلطنتی و سرتیپ ایروانی معاون شهربانی کل کشور و خواجه نوری رئیس تشریفات وزارت امورخارجه و جمع کثیری از خبرنگاران خارجی و داخلی حضور به هم رسانیده بودند. آقای اورل هریمن و همراهانش نیز از هیأت اعزامی استقبال نمودند...

در حدود ساعت ۹ صبح امروز[=۱۳ مرداد] آقای استاکس رئیس هیأت اعزامی از طرف دولت انگلیس در منزل آقای نخست‌وزیر[=دکتر مصدق] حضور به هم رسانیده و با ایشان ملاقات نمود. ملاقات مزبور در حدود یک ساعت به طول انجامید و جز یک نفر مترجم هیچ کس در آن حضور نداشت...آقای استاکس مهردار سلطنتی و وزیر تدارکات که ریاست هیأت اعزامی از طرف دولت انگلستان را به عهده دارد به اتفاق آقای شپرد سفیرکبیر انگلیس در تهران، امروز ناهار را در کاخ سعدآباد در حضور ملوکانه[=محمدرضا پهلوی] صرف نمود...».


مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
ورود ریچارد استوکس به ایرانملاقات ریچارد استوکس با دکتر مصدق در منزل شخصی وی
ملاقات ریچارد استوکس با محمدرضا پهلوی در کاخ سعدآباد - «سر فرانسیس شپرد» سفیر انگلیس در تهران هم در تصویر مشاهده می‌شود