شخصیت آیت‌الله کاشانی از دیدگاه یک مجله مصری

آیت‌الله کاشانی به انگلیسی‌ها آموخت که به «ایران» احترام بگذارند


«آیت‌الله کاشانی پیغمبری است که برگزیده ملت می‌باشد. زبان انگلیسی را نمی‌داند ولی به احوال انگلیس‌ها و سیاست‌بازی‌های آنان آشنایی کامل دارد. بعد از خدا، به ایران ایمان دارد و ایرانیان نیز به او ایمان کامل دارند. همیشه کفن به دوش آماده جانبازی است؛ مرگ هم سایه به سایه پیوسته دشمنانش را تعقیب می‌کند و اشاره یک سرانگشت او برای محو بزرگترین دشمنانش کافی است. کاشانی نیروی روحانی و معنوی بزرگی است که از ایران طالع شده و برای از هم گسستن زنجیرهای استعمار، سراسر شرق را روشن کرده است. وجود آیت‌الله کاشانی مسائل بسیاری به ایرانیان آموخت و تنها یک چیز به انگلیس‌ها یاد داد و آن احترام به «ایران» بود، و این موضوعی است که قبل از آیت‌الله کاشانی صدها سال لازم بود تا ایران به آن برسد.»(مجله خواندنیها؛ ۲۶ شهریور ۱۳۳۰ (به نقل از مجله مصری «الاثنین»))


آیت‌الله کاشانی به انگلیسی‌ها آموخت که به «ایران» احترام بگذارندمجله خواندنیها؛ ۲۶ شهریور ۱۳۳۰