شهید قرنی
اخبار و شایعات در مورد کودتای نافرجام سرلشگر قرنی

گزارشی از بازداشت سرلشگر قرنی در اسفندماه ۱۳۳۶

اخبار و شایعات در مورد کودتای نافرجام سرلشگر قرنی

: سرلشگر محمد ولی قرنی در اسفندماه سال ۱۳۳۶ در مقام معاون دوم ستاد ارتش، به همراه عده‌ای دیگر به اتهام توطئه کودتا بر ضد شاه بازداشت شد. ارتشبد حسین فردوست در بخشی از خاطرات خود ماجرای کودتای سرلشگر قرنی را اینگونه روایت می‌کند:«...پس از کشف ماجرا، مشخص شد که قره‌نی مشغول بررسی طرح یک کودتای نظامی بوده، که محمدرضا را برکنار کند و یک حکومت نظامی را سر کار بیاورد. این طرح از مدتها قبل به...

ادامه مطلب

خودداری شهید قرنی از دریافت کمک مالی شاه

خودداری شهید قرنی از دریافت کمک مالی شاه

تاریخ سند: ۲۰ تیر ۱۳۵۷ خیلی محرمانه موضوع: سرلشگر اخراجی قره‌نی در تاریخ ۳۷/۴/۲۰[۲۵] سرهنگ بازنشسته ارتش، محمد سوادکوهی، در محل بانک سپه اظهار داشت که شوهر خواهرم سرلشگر قره‌نی می‌گوید که اعلیحضرت همایونی شاهنشاه آریامهر [به] وسیله تیمسار ارتشبد فردوست مبلغ سه میلیون تومان اعطاء نموده‌اند که قرض‌های خود را بدهد، ولی سرلشگر قره‌نی قبول نکرده و اظهار نموده که مشغول نماز و عبادت...

ادامه مطلب

بازداشت سرلشگر قرنی در سال ۱۳۴۲

بازداشت سرلشگر قرنی در سال ۱۳۴۲

تاریخ سند: ۵ دیماه ۱۳۴۲ سرّی از شعبه (۷) بازپرسی دادستانی ارتش تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور درباره غیر نظامی محمد ولی فرزند میرزا آقاخان شهرت قرنی به اتهام اقدام بر علیه امنیت مملکت و توطئه به منظور بهم زدن اساس حکومت در تاریخ ۴۲/۱۰/۵ قرار بازداشت موقت صادر گردیده است*. با تقدیم عین پرونده مقرر فرمایند قرار صادره را به رؤیت متهم رسانیده و پرونده را پس از تکمیل اعاده دهند. رئیس شعبه...

ادامه مطلب