آیت‌الله سید عبدالله بهبهانی
 ترور ستارخان بازوی نظامی‌ اعندالیون

ترور ستارخان بازوی نظامی‌ اعندالیون

  عبدالله بهبهانی که نقش مؤثری در مبارزه با استبداد حکومت قاجار در سالهای پایانی عمر این سلسله داشت، در کشاکش نهضت مشروطیت به شهادت رسید.‌ چنان نقش او موثر بود که طرف مقابلش یعنی سید حسن تقی‌زاده در جبهه سیاسی در تمجید او گفت: «اگر آقا سید‌عبدالله نبود، مشروطیت نبود». در این زمینه با موسی حقانی رییس مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران و سردبیر فصلنامه تاریخ معاصر به گفت‌وگو پرداختیم که...

ادامه مطلب

 بررسی موضع سید عبدالله مجتهد بهبهانی در نهضت تحریم تنباکو

بررسی موضع سید عبدالله مجتهد بهبهانی در نهضت تحریم تنباکو

  آیت‌الله سید عبدالله بهبهانی از فقهای مشهور عصر مشروطیت به شمار می‌رود. موضع خاص ایشان در طرفداری از قرارداد رژی و مخالفت با حکم تحریم تنباکو، یکی از مسائل مطرح در بررسی شخصیت و سوابق سیاسی این فقیه از یک سو و شناخت و تحلیل وقایع نهضت تنباکو از سوی د یگر است. بنابر بررسی‌های صورت گرفته، موضع بهبهانی در دفاع از قرارداد و مخالفت با حکم تحریم، ظاهرا از زمان فسخ انحصار داخلی قرارداد در اواسط...

ادامه مطلب

 ما مدیون امثال «سید عبدالله بهبهانی» هستیم

ما مدیون امثال «سید عبدالله بهبهانی» هستیم

  «شما به مشروطه افتخار بکنید و مشروطه را جزو نقاط عطف تاریخ ایران بدانید.»[1] ملل جهان در انقلاب ها و نهضت ها معمولا به سرکردگان و رهبران آن نهضت ها و انقلاب ها، در زمان حیات و پس از وفات آنان، توجه خاصی مبذول می دارند. اما شاید از خاصیت های برخی ملت های شرقی و از جمله ایران باشد که نسبت به دسته ای از نهضت های ملی و دینی خویش چنان که باید توجه و عنایت دقیق ندارند. رهبران مشروطه از جمله افرادی...

ادامه مطلب

شرحی بر سوابق آیت‌الله عبدالله بهبهانی

شرحی بر سوابق آیت‌الله عبدالله بهبهانی

  سید عبدالله بهبهانی فرزند سید اسماعیل مجتهد بهبهانی از روحانیون مبارز عصر مشروطه است. پدر او سید اسماعیل در زمان محمدشاه قاجار از بهبهان به تهران عزیمت کرد و کم کم در زمان ناصرالدین شاه مورد توجه مردم تهران قرار گرفت و محضر او محل حل وفصل قسمتی از مرافعات مردم شد. بزرگترین فرزند او سید عبدالله نام داشت که در حدود 1260قمری متولد شد. سید عبدالله مبادی تحصیلی خود را در ایران طی کرده مانند هر طلبه...

ادامه مطلب

 زندگی و زمانه سید عبدالله بهبهانی

زندگی و زمانه سید عبدالله بهبهانی

 خاندان بهبهانی، یکی از خاندان‌های عالم‌پرور، نیک سیرت و مجاهد است. ریشه این درخت تناور علم و اندیشه، در بحرین بوده است و شاخسارهای آن، در شهرهای نجف اشرف، بصره، خرمشهر، بوشهر، شیراز، تهران و بهبهان گسترده شده است. نسب این خاندان، به «آل غریفی» بحرین می‌‌رسد. این خاندان، منسوب به «غرفه»، روستایی در بحرین می‌‌باشند.[۱] نخستین شخص از این خاندان که از بحرین مهاجرت کرد، جد...

ادامه مطلب

 بازخوانی زندگی آیت الله سید عبدالله بهبهانی

بازخوانی زندگی آیت الله سید عبدالله بهبهانی

  روز 24 تیر 1289 آیت‌الله سیدعبدالله بهبهانی از پیشروان مشروطیت به دست هواخواهان دمکراتها در منزلش به قتل رسید. سید عبدالله بهبهانی مجتهد و از رهبران روحانی نهضت مشروطیت ایران در سال 1256 ق در نجف متولد شد. برخی تاریخ تولد او را سالهای 1257، 1260و 1262 ق نیز آورده‌اند. نیای بزرگش سید عبدالله بلادی بحرانی از مردم غریفه یکی از روستاهای بحرین بود. پدرش سید اسماعیل به قولی در 1229 ق در بهبهان به دنیا آمد و پس...

ادامه مطلب