خاورمیانه
دامن‌زدن به اختلافات و درگیری‌های قومی بخشی از استراتژی پیرامونی اسرائیل

دامن‌زدن به اختلافات و درگیری‌های قومی بخشی از استراتژی پیرامونی اسرائیل

از آغاز تأسیس دولت صهیونیستی در سرزمین فلسطین، سیاست برقراری ارتباط با اقلیت‌های قومی و نژادی و نفوذ در درون آنها، بخشی از برنامه سران و رهبران اسرائیل را در خاورمیانه عربی تا شمال آفریقا تشکیل می‌داد. تحریک اقوام و طوایف گوناگون جزئی از توطئه نزاع قومی در جهان اسلام بود که در چارچوب استراتژی پیرامونی اسرائیل قرار داشت. در کتاب ارتباط خطرناک، در ارزیابی اهداف اسرائیل از نفوذ در میان اقوام و...

ادامه مطلب

رضایت دولت انگلیس در گرو جدایی بحرین از ایران

رضایت دولت انگلیس در گرو جدایی بحرین از ایران

وزیر امورخارجه انگلیس: با حل مسأله بحرین مانع بزرگی که در راه پیشرفت اتحادیه امیرنشین‌های عرب وجود دارد از بین خواهد رفت

روزنامه اطلاعات؛ ۲۹ فروردین ۱۳۴۹: «حل مسأله بحرین سرمشقی به دست خواهد داد که چگونه می‌توان دعاوی ارضی را با روشی آرام و متین و طبق اصول منشور سازمان ملل متحد حل و فصل کرد». این مطلب را آقای مایکل استیووارت وزیر امورخارجه انگلستان ضمن نطقی درباره اوضاع خاورمیانه اظهار داشت. آقای استیووارت که در مجلس عوام انگلستان صحبت می‌کرد پس از به علائق انگلستان در خاورمیانه گفت: «در قرن...

ادامه مطلب

انعکاس ملی کردن صنعت نفت ایران در مطبوعات جهان

انعکاس ملی کردن صنعت نفت ایران در مطبوعات جهان

روزنامه اطلاعات؛ 27 اسفند 1329 - تصمیم مجلس ایران بزرگترین شکست جبهه دُول باختری‌ست - اگر انگلیسی‎ها متوسل به شدت عمل شوند، ایرانی‌ها منابع نفت جنوب را آتش خواهند زد

ادامه مطلب