انعکاس ملی کردن صنعت نفت ایران در مطبوعات جهان


انعکاس ملی کردن صنعت نفت ایران در مطبوعات جهان
روزنامه اطلاعات؛ 27 اسفند 1329- تصمیم مجلس ایران بزرگترین شکست جبهه دُول باختری‌ست

- اگر انگلیسی‎ها متوسل به شدت عمل شوند، ایرانی‌ها منابع نفت جنوب را آتش خواهند زد