سانسور
نمونه هایی از سانسور در مطبوعات شاه

نمونه هایی از سانسور در مطبوعات شاه

سند پیش رو بخوبی نمونه‌هایی از سانسور را که توسط ساواک به روزنامه های دوران حکومت محمدرضا شاه تحمیل می‌شد ، به پژوهشگران تاریخ معاصر ارائه می‌دهد. جالب اینکه سطح و گستره این سانسور حتی دامنه مصاحبه شاه با مطبوعات خارجی را هم در بر می گرفته است  تاریخ سند: 7 تیر 1355 متن سند: از: 302 به: عرض میرسد شخصی بنام آقاخانی تلفنی با نامبرده فوق در باشگاه تاج تماس حاصل و پس از احوالپرسی اظهار داشت...

ادامه مطلب

رادیو تلویزیون ملی ایران در اشغال نظامیان

رادیو تلویزیون ملی ایران در اشغال نظامیان

اعلامیه کارکنان سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران در پی اشغال آن توسط دولت نظامی ازهاری : در روز دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۵۷ به دنبال استعفای جعفر شریف امامی و وخامت اوضاع کشور که به درگیری‌ها و آتش‌سوزی بزرگی در تهران و شهرهای دیگر منجر شده بود، ارتشبد غلامرضا ازهاری رییس ستاد ارتش، کابینه نظامی تشکیل داد و وزیران خود را به شاه معرفی کرد. ارتشبد ازهاری پانزده سال پس از این واقعه در اسفند ۱۳۷۲ درباره...

ادامه مطلب

وضعیت سانسور کتاب در رژیم پهلوی

وضعیت سانسور کتاب در رژیم پهلوی

روزنامه کیهان با استفاده از فضای باز سیاسی که در اواخر عمر رژیم پهلوی بوجود آمده بود این امکان را یافت در شانزدهم شهریور 1357 لیست 95 کتاب ممنوع الانتشار را به اطلاع مخاطبان خود برساند

ادامه مطلب