وضعیت سانسور کتاب در رژیم پهلوی


وضعیت سانسور کتاب در رژیم پهلوی
روزنامه کیهان با استفاده از فضای باز سیاسی که در اواخر عمر رژیم پهلوی بوجود آمده بود این امکان را یافت در شانزدهم شهریور 1357 لیست 95 کتاب ممنوع الانتشار را به اطلاع مخاطبان خود برساند