آیت الله خالصی زاده
مهاجرت علما از عراق به ایران و بازگشت آنان به عراق1301-1303شمسی - بخش دوم

مهاجرت علما از عراق به ایران و بازگشت آنان به عراق1301-1303شمسی - بخش دوم

ادامه قسمت اول علما در ایران‌ نخستین واکنش‌ها بازگردیم بـه ادامـه بـررسی وضعیت علما،هنگام ورود‌ به‌ ایران.نخستین تلگراف علما در ایران‌،به‌ تاریخ یازدهم‌ سرطان‌ و از‌ قـصرشیرین ارسـال شد.در‌ این تلگراف که به امضای مهدی‌ خراسانی و جواد جواهری بود،خطاب بـه حـجت الاسـلام بهبهانی‌ در‌ تهران و حجت الاسلام‌ حائری در قم‌ اعلام‌ شد‌:«به‌ قصر‌ وارد و عازم...

ادامه مطلب

 برشی از خاطرات آیت الله خالصی زاده روند فروپاشی جمهوری رضاخان

برشی از خاطرات آیت الله خالصی زاده روند فروپاشی جمهوری رضاخان

آن‌چه می‌خوانید،قطعه‌ای از‌ خاطرات خالصی‌زاده است کـه متن کامل آن توسط بنیاد آیت اللّه خالصی‌زاده در‌ اختیار فصل‌نامه مطالعات تاریخی‌ قرار‌ گرفته اسـت.متن به‌ زبان عـربی و بـرگردان فارسی آن در ایران منتشر نشده است.برای این شماره از فصل‌نامه‌ موضوع جمهوری‌خواهی رضا خان انتخاب و ترجمه شده،که مرحوم خالصی از نزدیک‌‌ شاهد آن و از مخالفان مؤثر این ماجرا...

ادامه مطلب

نقش آیت‌الله محمد خالصی زاده در مبارزه با استبداد ضد دینی رضاشاه

سی ام آذر ماه 1342 سالروز درگذشت آیت الله محمد خالصی زاده

نقش آیت‌الله محمد خالصی زاده در مبارزه با استبداد ضد دینی رضاشاه

در آغاز قرن بیستم، علمای شیعه، نقش مهمی در صحنه های سیاسی دو کشور ایران و عراق ایفا کردند. حضرت آیت‌الله شیخ محمد خالصی (زاده) فرزند مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی شیخ محمدمهدی خالصی یکی از چهره‌های مبارز این قرن بود. وی در سال 1267ش در کاظمین عراق چشم به جهان گشود، و تحصیلات دینی خود را نزد علما و مراجع مبرز زمان سپری کرد و در جوانی به درجه اجتهاد نایل آمد و همزمان با اشغال عراق توسط انگلیس در...

ادامه مطلب

مهاجرت علما ازعراق به ایران و بازگشت آنان به عراق1301-1303شمسی - بخش سوم

مهاجرت علما ازعراق به ایران و بازگشت آنان به عراق1301-1303شمسی - بخش سوم

ادامه بخش دوم دور جدید اقدامات برای بازگرداندن علما   پس از ورود علما به قم هیئت‌ دولتـ‌ نـماینده ثـابتی را از سوی خود در آنجا تعیین کرد.میرزا علی اکبر خان بهمن نماینده‌ای بود که در اوایـل شـهریور به سوی قم به راه افتاد.216اما این‌ تنها‌ اقدام هیئت دولت و وزارت خارجه ایران بـود.بـه دنـبال اوج‌گیری تظاهرات ضد انگلیسی در روزهای 14 و 15 مرداد و اعتصاب روز 16 مرداد در تهران،در قبل از ظهر...

ادامه مطلب

رونـد فـروپاشی جمهوری رضا خان

رونـد فـروپاشی جمهوری رضا خان

برشی از خاطرات‌ آیت‌ اللّه‌ خـالصی‌زاده‌

: آن‌چه می‌خوانید،قطعه‌ای از‌ خاطرات خالصی‌زاده است کـه متن کامل آن توسط بنیاد آیت اللّه خالصی‌زاده در‌ اختیار فصل‌نامه مطالعات تاریخی‌ قرار‌ گرفته اسـت.متن به‌ زبان عـربی و بـرگردان فارسی آن در ایران تحت عنوان کتاب« آه از راه»  توسط موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی منتشر شده است. از مجموعه این خاطرات در این شماره از فصل‌نامه موضوع جمهوری‌خواهی ...

ادامه مطلب