حسن پاکروان
1

اشاره

 حسن پاکروان سرلشکر نیروی زمینی شاهنشاهی، رئیس رکن دو ارتش در زمان کودتای ۲۸ مرداد 1332، دومین رئیس سازمان امنیت و اطلاعات کشور (ساواک) از ۲۴ اسفند ۱۳۳۹ تا ۷ بهمن ۱۳۴۳(قبل از نصیری)، وزیر اطلاعات کابینه اول امیرعباس هویدا از بهمن ۱۳۴۳ تا مهر ۱۳۴۶ و سفیر دولت شاهنشاهی ایران در پاکستان و فرانسه بود. پدر او فتح‌الله پاکروان به هنگام کشتار مردم در مسجد گوهرشاد در زمان رضاخان،  استاندار خراسان بود و خود وی از آمرین کشتار مردم در قیام 15 خرداد 1342 بود. از مهم‌ترین وقایعی که در دوران ریاست پاکروان در ساواک اتفاق افتاد، بازداشت امام خمینی (ره) در مرداد ماه ۱۳۴۲ و سپس تبعید ایشان از ایران در آبان ۱۳۴۳ بود. حسن پاکروان در ۲۲ فروردین ۱۳۵۸ اعدام شد.

«پرونده» حاضر، عملکرد و سوابق نامبرده را مورد بررسی قرار داده است.


اعدام پاکروان

اعدام پاکروان

روز 22 فروردین 1358 سرلشکر حسن پاکروان رئیس پیشین ساواک و عامل مؤثر در حمله به مدرسه فیضیه قم در 1343ش، و ارتکاب جنایات متعدد دیگر همراه با 10 نفر دیگر از سران رژیم پهلوی با حکم دادگاه انقلاب اعدام شد . نام حسن پاکروان برای اولین بار در 24 اسفند 1339 در سطح کشور مطرح شد، در این روز پاکروان بعد از برکناری تیمور بختیار از ریاست ساواک به عنوان دومین رئیس این سازمان از سوی محمدرضا پهلوی انتخاب شد. حسن پاکروان در...

ادامه مطلب

نامه حسن پاکروان درباره سلاح اتمی

نامه حسن پاکروان درباره سلاح اتمی

هنگامی که در اسفند ماه 1350 حسن پاکروان، سفیر وقت ایران در پاریس، نامه‌های سری زیر را برای معینیان، رئیس دفتر مخصوص محمدرضا پهلوی، ارسال کرد، بیش از بیست و پنج سال از انفجار نخستین بمب اتمی در ژاپن می‌گذشت. پاکروان ضمن معرفی سپهبد BUIS ، رئیس مرکز بررسیهای عالی نظامی فرانسه و موسسه  CENTRE DES HAUTES ETUDES MILITAIRES (C H E M)، به تبیین نقش و اهمیت این موسسه در پرورش فرماندهان عالی آینده نیروهای مسلح فرانسه...

ادامه مطلب

نامه رئیس ساواک

نامه رئیس ساواک

موضوع : مرتضى مطهرى فرزند محمدحسین شماره : 8776/313 تاریخ 15/3/1342 ریاست اداره دادرسى ارتش گیرنده : (دادستانى) نامبرده بالا در تاریخ 15/3/42 باتهام اقدام برضد امنیت داخلى مملکت دستگیر و در حال حاضر در زندان شهربانى کل کشور بازداشت می‌باشد علیهذا خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به صدور قرار بازداشت مشارالیه اقدام مقتضى معمول و نتیجه را باین سازمان اعلام نمایند. از طرف رئیس سازمان اطلاعات و امنیت...

ادامه مطلب