ایران بر ضد متفقین اقدامی نمی‌کند

گزارش روزنامه دیلی تلگراف شماره 1006 مور خه 4 اوت 1941


1139 بازدید
اشغال ایران

بر اساس گزارش واصله به دربار شاهنشاهی، روزنامه دیلی تلگراف در مورخ 4 اوت 1941 مدعی شده است که سربولارد وزیر مختار انگلستان در ایران به دولت ایران متذکر شده است که اگر المانیهای مقیم ایران بر ضد منافع انگلیس و متفقین او عملیانی بنمایند بر بیطرفی دولت ایران لطمه خواهند زد و دولت ایران قبلا متعهد گردیده است که در این موضوع بازرسی بعمل آورد و .....


اسناد دربار شاهنشاهی - آرشیو موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
ایران بر ضد متفقین اقدامی نمی‌کند