آیت الله گلپایگانی : خود دنیا بداند که ما آزادى نداریم


1506 بازدید

آیت الله گلپایگانی : خود دنیا بداند که ما آزادى نداریم
موضوع : سخنرانى گلپایگانىاز : 21 تاریخ 6/6/48

به : 316 شماره : 2547/21

ساعت 5/9 روز 4/6/48 نامبرده در مسجد اعظم نطقى به این مضمون ایراد کرد. ما هرچه سکوت میکنیم و از سیاست کناره‏گیرى مینماییم دستگاه اشتباه کرده و سوءتفاهم میکند چندى پیش روزنامه فرمان علیه من مطالبى نوشته بود دایر براینکه چرا مثل جدت حسین با کفار نمیجنگید و غیره و شهید نمیشوند من اصلاً چیزى نگفتم ولى الآن باید سئوال کرد که من گیرم آنها را کفار دانسته و با آنها وارد جنگ شدم بمن گفتند که شما چطور مسلمان هستید که در شهرهاى مذهبى شما مرکز فسق و فجور و سینما است و گفتند شما چطور مسلمانید که دختران و زنان سپاه دانش میروند پسرها و دخترها در دبیرستانها و دانشگاهها مخلوط هستند در حالیکه ما در شهر مقدس کربلا و نجف به احترام آنها سینما و غیره نساخته‏ایم آن وقت من به اینها چه بگویم؟ اى نویسنده روزنامه فرمان اصلاً نمیدانم من بدستگاه چه کرده‏ام مثل یک فرد جانى مرا اذیت و مراقبت میکنید.

یکنفر ارسال نمودم مسجد و غیره درست کرد بعد دستگاه از ایشان التزام گرفته که دیگر چون نماینده فلانى هستید اینجا نیائید. امسال در مشهد خانه من محاصره سازمان امنیت بود سوار ماشین میشدم با موتورسوارى مرا تعقیب میکردند درباره آتش‏سوزى مسجدالاقصى که عزاى ملى است یک نوشته‏اى دادم فورا سید فضل‏اله چاپخانه‏اى را بردند و آنقدر اذیت کرده‏اند که خدا میداند در حالیکه نوشته برعلیه اسرائیل چاپ کرده است و آن وقت میگویند که چرا اجازه نگرفته‏اید پس آزادى یعنى چه گویا میگویند نان خوردن آزاد است ولى باید اجازه گرفت خود دنیا بداند که ما آزادى نداریم اینقدر که براى اسرائیل کار کرده‏اید دولت عراق و اسلام تمام ایران حتى علماى ایران را یهود میدانند ما خواستیم در این اعلامیه دلسوزى کنیم و این لکه یهودیت که بر پیشانى ما و ایرانیان زده‏اید شاید برطرف شود غرضى که نداشتیم و خودتان هم در روزنامه و غیره مینوشتید تعمیر مسجدالاقصى به چه درد میخورد باید عزاى ملى اعلام کنید و مسجد اشغال شده مسلمین را از یهود پس بگیرید اینقدر که به اسرائیل دلسوزید سر سید فضل‏اله را هم (چاپخانه‏اى) ببرند و زن و بچه‏اش را هم به اسرائیل بفرستند. وقت آقایان را نمیگیرم دنباله بحث را روز جمعه در مدرسه فیضیه 15 جمادى‏الثانى انشاءاله تعقیب خواهم کرد.

نظریه منبع ـ نطق گلپایگانى خیلى بضرر دستگاه از نظر موقعیت حساس که با خارجه دارد تمام میشود این سید یکمقدار خل است باید کوشید از راه مبارزه منفى و راههاى دیگر ایشان را وادار به سکوت کرد و با ایشان نباید لجاجت کرد. نظریه رهبر عملیات ـ مفاد گزارش صحیح است گلپایگانى در اثر بى‏اعتنائى دولت و مراقبتى که از وى

در مشهد میشده بسیار عصبانى و ناراحت است ولى در ضمن سعى میکند از تمام جریانات بهر وسیله‏ایکه شده بنفع خود بهره‏بردارى تبلیغاتى نماید. ارم

نظریه امنیت داخلى ـ مفاد گزارش صحیح مفاد گزارش صحیح است گلپایگانى خود را از هر جهت در تنگنا دیده و با احضار سیدفضل‏اله طباطبایى مدیر چاپخانه علمیه که بدون اجازه مبادرت بچاپ اعلامیه گلپایگانى نموده و [با] توجه بناراحتیهاى گذشته مبادرت بسخنرانى نمود و راهى جز اظهار این مطالب براى خود ندیده نامبرده کماکان در ناراحتى بسر میبرد و کلیه اقدامات وى بتحریک سیدمهدى پسر اوست. روحانى نظریه رئیس ساواک ـ نامبرده از موقعیکه از مشهد مراجعت نموده بعلت بى‏احترامى که باو شده و احتراماتى که براى شریعتمدارى قائل شده‏اند یک نوع... حقارت در خود حس نموده که منجر به صدور اعلامیه و سخنرانى در موقع درس و اتهامات دیگر بساواک گردیده که بمرور ایام رفع خواهد شد. آقاى اوانى قبلاً خلاصه‏اى تهیه و بعرض رسیده شد و گزارش عرضى تهیه شود.11/6