اظهار حیرت یک عضو کا.گ.ب در تهران از تحولات ایران


اظهار حیرت یک عضو کا.گ.ب در تهران از تحولات ایران
سرّی

اظهارات ولادیمیر کوزمین معاون بیمارستان شوروی در تهران در مورد اوضاع ایرانبیگانه نامبرده فوق در تاریخ 57/11/12 در مورد اوضاع ایران اظهار داشته است:

«با توجه به آمدن آیت الله خمینی و تظاهراتی که از طرف پیروان وی به عمل آمده، برگشتن ایران به وضع سابق امکان‌پذیر نیست و ارتش هم قادر به کودتا نخواهد بود،زیرا هیچ ارتشی نمی‌تواند دو سوم مردم وطنش را قتل‎عام کند». کوزمین اضافه کرد:

«ما انتظار دگرگونی و تغییر رژیم ایران را داشتیم، ولی ابداً فکر نمی‌کردیم اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران بخصوص توده‌های محروم یک‌باره سر به عصیان و طغیان بردارند و این طور بی‌پروا جلوی گلوله بروند و این چنین دولت و رژیم را فلج کنند».

ارزیابی خبر: مطالب فوق توسط ولادیمیر کوزمین معاون بیمارستان شوروی در تهران و عضو سرویس اطلاعاتی کی.جی.بی[=کا.گ.ب] بیان شده است.