اظهارات غیرمنتظره محمدرضا پهلوی در مورد تاریخ ایران

شاه: هر زمانی که پادشاهان لایقی نداشتیم خارجیان کشور ما را اشغال می‌کردند


روزنامه اطلاعات؛ ۱۳ اسفند ۱۳۴۳:

«...در گذشته هرگاه ما شاهان لایق داشتیم واقعاً بزرگ‌ترین و وسیع‌ترین امپراتوری‌های جهان را به وجود آورده‌ایم و هر زمان پادشاهان لایقی نداشتیم دوران انحطاط آغاز می‌شد؛ خارجیان کشور ما را اشغال می‌کردند و استقلال ما را در هم می‌کوبیدند...».(بخشی از مصاحبه شاه با شبکه تلویزیونی غیردولتی انگلستان)

با توجه به حمله نیروهای متفقین به ایران و اشغال کشور توسط آنان در زمان پادشاهی رضاشاه، معنایی که از این اظهارات محمدرضا پهلوی به دست می‌آید اینست: پدرم رضاشاه پادشاه نالایقی بود!


مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
شاه: هر زمانی که پادشاهان لایقی نداشتیم خارجیان کشور ما را اشغال می‌کردند