درس هایی از تاریخ معاصر


موسسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
5794 بازدید
رضا شاه پهلوی انگلیس نوسازی تحریف تاریخ

درس هایی از تاریخ معاصر

درباره نوسازی رضا خان در ایران چه در دوران حکومت پنجاه ساله پهلوی ها و چه در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از سوی سلطنت طلبان روایت های متناقض همراه با جعل وقایع تاریخی در بین اذهان عمومی منتشرشده و می شود.  جا دارد باردیگر تاریخ دوره پهلوی ها باز خوانی شود.

آیا می دانید :

۱- نود سال قبل از رضاشاه ، عباس میرزا به تشکیل ارتش نوین و تولید سلاح مدرن اقدام کرد

۲- هفتاد سال قبل از کودتای رضاشاه ، امیرکبیردانشگاهی بنام دارالفنون تاسیس کرد. در عرض  چهار تا پنج  سال برنامه عمرانی و صنعتی بی نظیری در ایران اجرا کرد.

۳- دهها سال قبل ازرضا خان ، ایران راه آهن داشت. از جمله راه آهن تهران به شهر ری در سال 1261  افتتاح شد. اما طول این راه آهن محدود بود. رضا شاه راه آهن را از بندرشاهپور(امام خمینی ) درجنوب به بندر شاه  (ترکمن ) در شمال کشید .

۴-ناصرالدین شاه چند بار طرح  ساختن راه آهن را تا مرحله اجرا پیش برد. یک بار با مهندسان روسی که انگلیس مخالفت کرد و یک بار با مهندسان انگلیس که روسها مانع شدند.

۵- مدارس  از دوران صفویه در ایران وجود داشت اما مدارس نوین از1262  حدود چهل سال قبل از رضا شاه در تهران و شهرهای دیگر تاسیس شده بود.

۶ - بیمارستان های جدید از جمله بیمارستان سینا درسال 1266  سی و هشت سال قبل از او در ایران وجود داشت.

۷ - قبل ازرضا خان  دانشگاههای مختلف در ایران  با نام های  دانشسرای عالی وجود داشت. مانند تربیت معلم و تربیت پرستار و مدرسه طب ، مدرسه عالی سپهسالار (1257) مدرسه علوم سیاسی (1278) ، مدرسه معماری در دارالفنون ، مدرسه عالی حقوق ، مدرسه نظام در 1264 در زمان ناصر الدین شاه در تهران افتتاح شد. همچنین قبل از دوره پهلوی  مدرسه فلاحت مظفر ، مدرسه صنایع و هنر در زمان کمال الملک مشغول فعالیت بودند .

۸- در سال  ۱۲۹۸ یعنی ۶ سال قبل از سلطنت رضا شاه  دانشکده حقوق در  تهران تاسیس شد

۹- بر خلاف آنچه که تبلیغ می شود نظام نوین دادگستری در دوران وزارت دادگستری داور که بعدها مغضوب رضا خان گردید ، بنیانگذاری نشده است. بلکه نخستین  قوانین حقوقی مدرن بنام اصول محاکمات کیفری در ۱۲۸۹ به قلم مرحوم شهید مدرس و مشیرالدوله و امام جمعه خویی نوشته شده است .

۱۰- اولین روزنامه ها مانند کاغذ اخبار، وقایع التفاقیه دهها سال قبل از دوره پهلوی  در ایران منتشر شد

۱۱- 46 سال قبل از رضا شاه نخستین کارخانه برق  توسط میرزا علی خان امین‌الدوله که آن موقع امین‌الملک لقب داشت در مجمع‌الصنایع جنب خیابان باب همایون  تهران تاسیس گشت و ناصرالدین‌شاه روز جمعه ۱۷ رمضان ۱۲۹۶ (برابربا ۱۲ شهریور۱۲۵۸ خورشیدی) به شهرآمد وبا روشن کردن چراغی آن کارخانه را افتتاح کرد

۱۲- اولین تلاش ها برای راه اندازی فرهنگستان زبان فارسی در دوره ناصری صورت پذیرفت

13- وزارت علوم نخستین بار در 1276 در زمان ناصرالدین شاه افتتاح شد اولین وزیر علوم علیقلی میرزا اعتضاد السلطنه بود .