نایبیان
نایبیان کاشان از عیاری تا باجگیری

نایبیان کاشان از عیاری تا باجگیری

درتصویر، نایب حسین کاشی در وسط عکس و تعدادی از هواداران و اعضای خانواده اش را مشاهده می کنید . نایبیان کاشان گروهی از مبارزین آزادی خواه بودند که در اواخر سده ۱۳ خورشیدی (اواخر قاجاریه) در حدود کاشان و مناطق پیرامون آن مشغول مبارزه آزادی خواهانه بودند برخی «نایبیان کاشان» را از زمرهٔ عیاران و مجاهدان مشروطه دانسته‌اند. سردسته این گروه نایب حسین کاشی بود. وی اصلاً از ایل بیرانوند لرستان...

ادامه مطلب

بررسی شخصیت ماشاالله خان کاشی

بررسی شخصیت ماشاالله خان کاشی

با تکیه بر نظریه ترتیب تولد آدلر

 امروزه در مطالعات دانشگاهی و پژوهشی که درباره امور تاریخی و سیاسی انجام می‌شود نقش و کاربرد عوامل روانشناختی بیش از پیش آشکار شده است.[۱] بسیاری از پژوهشگران در رخدادها و رفتارهای تاریخی به دنبال ریشه‌های روانشناختی میگردند.[۲ و۳] یکی از این دسته از مطالعات، مطالعات مربوط به شخصیت[۴] است؛ مطالعه درباره اینکه شخصیت کنشگران سیاسی یا تاریخی چه نقشی در رویدادهای تاریخی دارد و چه ویژگیهای...

ادامه مطلب