نصرت الله معینیان
نصرت الله معینیان و دربار پهلوی دوم

نصرت الله معینیان و دربار پهلوی دوم

 نصرت‌الله معینیان فرزند محمود در سال ‌1300ه.ش در اصفهان دیده به جهان گشود. پدرش محمود از اعضای اداره اطلاعات سفارت انگلیس در ایران بود[1] که اطلاع دیگری از زندگی وی در دست نیست. نصرت‌الله معینیان دیپلم خود را در هنرستان راه‌آهن اصفهان گرفت و همزمان با تحصیل در بخش حرکت راه‌آهن تهران مشغول به کار شد.[2] در سال 1324ه.ش به دعوت راه‌آهن تهران به این شهر رفت و به ریاست کارگزینی بخش حرکت...

ادامه مطلب

 نصرت اله معینیان رئیس محترم دفتر مخصوص شاهنشاهی

نصرت اله معینیان رئیس محترم دفتر مخصوص شاهنشاهی

متن سند: نخست وزیر شماره : 81144 جناب آقای نصرت اله معینیان1 رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی فهرست عرض وزارت علوم و آموزش عالی مبنی بر انتصاب آقای داریوش همایون بعضویت هیات امنای پژوهشگاه علوم انسانی بانضمام یک برگ خلاصه پیشینه خدمت و یک قطعه عکس و یک برگ فرمان انتصاب ایشان به پیوست ایفاد می شود. خواهشمند است فهرست عرض ضمیمه را بشرفعرض پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر برسانند تا چنانچه ذات...

ادامه مطلب

نصرت الله معینیان

نصرت الله معینیان

نصرت الله معینیان در سال 1304 (شمسی) در اصفهان به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی خود را در آن جا گذراند. بعد از آن برای ادامه تحصیلات به تهران عزیمت نمود و از هنرستان راه آهن فارغ التحصیل شد و آنگاه رشته سیاسی را در همین هنرستان سپری کرد. اولین سمتی که او رسماً در ادارات دولتی به دست آورد، کارمندی راه آهن بود. نصرت‌الله معینیان با توجه به علاقه و ذوقی که در نویسندگی داشت با کمک دایی خود باقر مجلسی که از...

ادامه مطلب

نصرت الله معینیان در اسناد وزارت خارجه آمریکا

بازخوانی گزارش های گردآوری شده از سوی سفارت آمریکا در تهران

نصرت الله معینیان در اسناد وزارت خارجه آمریکا

کارگزاران محمدرضا پهلوی در ایران

:  در کتاب هشتم ازمجموعه اسناد لانه جاسوسی که به همت موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی در بهار 1386منتشر شده است، مجموعه ای از اسناد وزارت خارجه آمریکا ( 12 سند ) که توسط سفارت آن کشور در تهران پیرامون شخصیت و رفتار نصرت الله معینیان تنظیم و در صفحات 665 تا 675 درج گردیده، مورد توجه واقع شده است.با توجه به اینکه در هر سند به بخشی از رفتار و عملکرد نامبرده شده است و از شفافیت کافی برخوردار می...

ادامه مطلب