رمضان یخی
ایستادگی طیب در برابر ساواک

ایستادگی طیب در برابر ساواک

طیب اعتراف نمی کند! 42/3/30 موضوع‌: اجتماع در منزل اسدالله رشیدیان روز چهارشنبه 29/3/42 ساعت 1030 در  منزل آقای اسدالله رشیدیان واقع در خیابان آناتول فرانس در حدود 50 نفر از کارگران بیکار و غیره اجتماع نموده بودند و هر کدام تقاضایی داشتند و آقای نشاطی معاون اداری قسمت کارخانجات راه‌آهن نیز به تنهایی در کناری ایستاده بود و می‌گفت با آقای رشیدیان کاری دارم‌. در گوشه دیگر آقایان مهندس خوش‌خلق...

ادامه مطلب

همکاری کلانتری با اوباش برای اداره قمارخانه

گزارش ساواک درباره قمارخانه رمضان یخی و شرکاء

همکاری کلانتری با اوباش برای اداره قمارخانه

تاریخ‌:36/8/26 اطلاعیه در روز جمعه 36/8/24 نزاعی خونین در بخش 15 بین حسین رمضان یخی معروف و برادرش تقی و برادران هفت کچلان روی داد که در این نزاع چهار نفر مضروب و 12 نفر توقیف شدند و جریان به قرار ذیل است : از زمان تصدی سروان گلستانه به ریاست بخش 15 مقرر شد که قمارخانه هفت کچلان ماهانه یکصدهزار ریال به کلانتری بخش 15 بدهد و در عوض چون سابقاً در ماه مبلغ پنجاه هزار ریال هم به حسین رمضان یخی می‌داده‌ا...

ادامه مطلب

پشتیبانی از چاقوکشان

ارزیابی ساواک از عملکرد رمضان یخی

پشتیبانی از چاقوکشان

خلاصه پرونده حسین رمضان یخی حسین رمضان یخی که طبق تصمیم کمیسیون امتیازات در روز 32/10/02 مفتخر به اخذ مدال رستاخیز گردیده‌،از چاقوکشان جنوب شهر بوده و در پرونده موجود داد خواستهای متعددی دیده می‌شود که نامبرده موجبات آزار و اذیت مردم را در گوشه و کنار تهران فراهم » [می‌کند] و بعضاً نیز اظهار داشته که مورد پشتیبانی تیمسار ریاست سازمان می‌باشد و به‌طوری که در دادخواستهای موجود دیده...

ادامه مطلب

نه دولتی خواهد بود نه نخست وزیر و نه مجلسی

اگر ماها نباشیم و از دولتها دفاع نکنیم

نه دولتی خواهد بود نه نخست وزیر و نه مجلسی

تشویق اشرار حامی حکومت پهلوی

دو سند پیش رو از بایگانی ساواک بیانگر واقعیت تلخ دیگری از نقش آفرینی اشرار و چاقوکشان در حمایت از حکومت پهلوی است . جالب آنکه نامه اقای بهمن پور خطاب به تیمور بختیار برای خلع سلاح رمضان یخی و برادرش دستور بایگانی پای خود دارد. اما در سند دوم که تاریخ چهار سال بعد را دارد مرحمتی ریاست ساواک به او را از طرف شاه مشاهده می کنیم .  متن سند اول : تاریخ : 1336/9/05   محرمانه مستقیم حضور تیمسار معظم سرلشکر...

ادامه مطلب