ارزیابی ساواک از عملکرد رمضان یخی

پشتیبانی از چاقوکشان


خلاصه پرونده حسین رمضان یخی

حسین رمضان یخی که طبق تصمیم کمیسیون امتیازات در روز 32/10/02 مفتخر به اخذ مدال رستاخیز گردیده‌،از چاقوکشان جنوب شهر بوده و در پرونده موجود داد خواستهای متعددی دیده می‌شود که نامبرده موجبات آزار و اذیت مردم را در گوشه و کنار تهران فراهم » [می‌کند] و بعضاً نیز اظهار داشته که مورد پشتیبانی تیمسار ریاست سازمان می‌باشد و به‌طوری که در دادخواستهای موجود دیده می‌شود، حسین رمضان یخی و برادرش تقی دارای اسلحه کمری بوده و بدین وسیله نیز وسایل ارعاب مردم را فراهم می‌آورند. ضمناً نامبردگان چند فقره قتل و جنایت نیز مرتکب شده‌اند که می‌بایستی ماه‌ها در تبعید و زندان باشند ولی به‌طوری که دیده شده اغلب بعد از آن که به واسطه شرارتی از طرف مقامات انتظامی دستگیر می‌شوند در ظرف مدت بسیار کوتاهی از زندان آزاد شده و دوباره مشغول شرارت می‌شوند. نامبرده اخیراً در منزل رشیدیان راجع به گوشت صحبت کرده و مطالب زننده‌ای درباره آقای نخست‌وزیر بیان داشته است‌. استحضاراً به عرض می‌رسد.

38/8/13

اصل گزارش دست ساواک می‌باشد

آقای فرهادی یادداشت و پرونده به بایگانی فرستاده شود. 38/3/13 رفیق دزد و...


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
پشتیبانی از چاقوکشان