وزارت دربار
نصرت‌الله معینیان،رئیس دفتر مخصوص شاه

عبرت های زندگی

نصرت‌الله معینیان،رئیس دفتر مخصوص شاه

وابسته‌ای پیوسته به استعمارگران غربی

نصرت‌اللّه‌ معینیان فرزند محمود[1] در سال 1300 ش در اصفهان به دنیا آمد. در سال 1318 پس از آن که سیکل اول متوسطه هنرستان راه‌آهن را طى کرد در بخش «حرکت» راه‌آهن اصفهان استخدام شد[2] و در ضمن اشتغال به تحصیل ادامه داد و پس از دو سال با اخذ دیپلم همان هنرستان و با حقوق بیشتر در قسمت «حرکت» به کار ادامه داد تا این که پس از دعوت به تهران در سال 1324 به ریاست کارگزینى قسمت «حرکت» رسید و در سال...

ادامه مطلب

اسداله عَلَم از نگاه عَلَم به روایت اسناد و دیگران

اسداله عَلَم از نگاه عَلَم به روایت اسناد و دیگران

درآمد : به مناسب سالروز درگذشت اسدالله علم ، نخستوزیر سابق مورد اعتماد انگلیس که یازده سال بین سالهای 1345 تا 1356 به عنوان وزیر دربار محمد رضا شاه محرم رازهای او بود ،مقاله اسنادی خانم دریایی به نقل از فصلنامه مطالعات تاریخی در اینجا باز نشر می شود.  مقالۀ حاضر کوشیده است زندگانی اسدالله عَلَم، از تولد تا مرگ او را بر اساس اسناد سازمان اطلاعات و امنیت وقت کشور (ساواک) روایت کند. بنابراین...

ادامه مطلب

دلیل برکناری حسین علاء از وزارت دربار

دلیل برکناری حسین علاء از وزارت دربار

درباره دلیل برکناری حسین علاء از وزارت دربار در ادامه اطلاعیه ساواک به شماره 1158/316 که در 18 خرداد‌ 1340‌ تهیه شـده‌ آمده است:«...[فتح اله‌]فرود می‌گفت آقای علاء و همسر ایشان طبق‌ نقشه‌ای‌ می‌خواستند‌ دختر خود را به همسری اعلی‌حضرت درآورنـد تـا سـلطنت را قبضه خود سازند و موقعی که‌ اعلی‌حضرت‌‌ همایونی‌ از قبول این پیشنهاد سـرزدند کـینه شدیدی در باطن نسبت به مقام‌ شامخ‌ سلطنت پیدا کرده‌اند و...

ادامه مطلب

تاسف مردم ازانتصاب هویدا به وزارت دربار

تاسف مردم ازانتصاب هویدا به وزارت دربار

«...اکثر ایرانیان مقیم خارج از کشور از استعفاء دولت هویدا استقبال می‌نمایند. لکن خبر انتصاب ایشان را به وزارت دربار با تأسف قبول می‌نمودند. چون اظهار می‌داشتند در زمان 13 سال نخست‌وزیری، خزانه مملکت توسط ایادی ایشان به چپاول رفته و از هیچ، به همه‌چیز رسیدند و اکنون بایستی به محاکمه و کیفر برسند. مثلاً نیک پی شهردار تهران را که علناً دزدی می‌نمود تعویض و در پست سناتوری می‌گذارند و یا سایر وزراء را...

ادامه مطلب