قیام خونین مردم قم
نامه‌ منتشرنشده‌ قطب‌زاده به وزارت خارجه آمریکا

نامه‌ منتشرنشده‌ قطب‌زاده به وزارت خارجه آمریکا

پاییز و زمستان ۱۳۵۷ سرعت و تعدد رخدادهای ایران زیاد بود و هنری پرکت که تازه چندماهی از مسئولیت جدیدیش یعنی رئیس بخش ایران در دفتر امور خاورمیانه‌ی وزارت امورخارجه آمریکا می‌گذشت، روزهای شلوغی را پشت سر می‌گذاشت. در این چندماهی که امام‌خمینی، در فرانسه مستقر شده بود، علاوه بر روحانیونی که در نجف همراهش بودند، چند چهره‌ی دیگر نیز به حلقه‌ی یکِ اطرافیان او اضافه شده‌ بود. یکی از...

ادامه مطلب

قیام خونین 19 دی مردم قم

قیام خونین 19 دی مردم قم

رحلت مرموز آیت الله سید مصطفی خمینی در آبان 1356 را می توان نقطه عطفی در نهضت اسلامی مردم ایران دانست. مجالس یادبود در سراسر کشور برگزار شد و در آن مراسم، تظاهرات گسترده علیه رژیم به پا شد. از این رو رژیم، تصمیم گرفت با توهین به ساحت حضرت امام خمینی، چهره ایشان را به عنوان رهبری نهضت مخدوش کند. در اواسط دی ماه 1356، پیک دربار، نامه ممهور به مهر دربار را به داریوش همایون، وزیر اطلاعات و جهانگردی داد. او نیز...

ادامه مطلب

حاتم بخشی های شاهانه

حاتم بخشی های شاهانه

در شرایطی که فقر بخش نسبتا بزرگی از جامعه ایران را در سال 1348 در برگرفته بود. شاه برای آنکه بتواند اطرافیان خود را راضی نگه دارد، تنها در یک مورد دستور می دهد مبلغ 333 هزار و 970 فرانک سوئیس به خرید 250 ساعت مچی و 200 جفت دکمه سر دست، اختصاص دهند. شاه بدون توجه به فقر و فلاکتی که در ایران آن روز جریان داشت، چنین رقمی را به خرید از شرکت اونیورسال سوئیس اختصاص می دهد.

ادامه مطلب