دربار
زن از نگاه شاه

به مناسبت فرا رسیدن ایام دهه فجر 1399

زن از نگاه شاه

برداشت آزاد از کتاب صعود چهل ساله نوشته سید محمدحسین راجی و سید محمد رضا خاتمی

در طول تاریخ، حکومتها و نظام ها، ادعاهای مختلفی را درباره زن مطرح کرده اند؛ ولی لازم است تا برای صحت سنجی گفتار آنها، به عملکردشان نیز توجه شود. شاهان پهلوی نه فقط در عمل به منزلت زن توجهی نمی کردند، بلکه حتی در گفتار نیز از دیدگاه خود دفاع کرده و با وقاحت تمام، زن را فقط محدود در ارضای نیاز جنسی مردان متصور شده و هیچ باوری به موفقیت بانوان در امور مختلف نداشتند. برای مثال، محمدرضاشاه در مصاحبه با...

ادامه مطلب

اقامه عزا با هزینه دربار توسط شعبان بی مخ

اقامه عزا با هزینه دربار توسط شعبان بی مخ

شماره 73 تاریخ : 41/08/08 تیمسار سرتیپ علوی کیا قائم مقام ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور حسب الامر مبارک ملوکانه مقرر است طبق معول سال های قبل مبلغ سی هزار ریال برای برگذاری مراسم روضه خوانی ایام عاشورا که توسط آقای شعبان جعفری در تکیه دباغ خانه انجام می گیرد در وجه مشارالیه پرداخت گردد. در اجرای امر مطاع همایون خواهشمند است دستور فرمائید در پرداخت وجه مزبور بنامبرده اقدام نمایند. رئیس تشریفات...

ادامه مطلب

آشنایی با آخوند درباری رحیم هیراد

آشنایی با آخوند درباری رحیم هیراد

میرزا رحیم‌ علی  فقیه  یعسوبی که بعداً به  رحیم هیراد تغییر نام داد، در سال 1286 شمسی در قریه «شکرکوه‌» حوزه کلاردشت متولد شد. وی تحصیلات خود را از مکتب‌خانه‌های قدیم شروع و بعد به تهران مهاجرت کرد و در مدرسه سپهسالار اقامت گزید. وقتی که مجلس شورای ملی از طرف محمد علیشاه به توپ بسته شد، وی ناچار به کلاردشت بازگشت و بعد از آرام شدن اوضاع دوباره به تهران آمد. در سال 1328 قمری از طرف...

ادامه مطلب

پرونده ولخرجی های دربار پهلوی

پرونده ولخرجی های دربار پهلوی

سـندهای پیش رو مربوط  به پرونده  دربار شاهنشاهی است که تحت شماره 153840 بایگانی و نگهداری می‌شد‌. صدها سند در این پرونـده موجود است‌ که بیشتر آنها مربوط می‌شود به‌ دستورات واحدهای گوناگون دربار‌ جـهت‌ حواله پول به‌ کشورهای مـختلف اروپایـی در قبال خریدهای ریز و درشت شخصی(از قایق تفریحی گرفته‌ تا عطر و لوازم آرایش) که نمونه هایی از آن در اینجا منتشر می شود . متن سند شماره...

ادامه مطلب