نشریه تایم
نشریه «تایم»؛ 18 سپتامبر 1978

نشریه «تایم»؛ 18 سپتامبر 1978

نشریه «تایم»؛ 18 سپتامبر 1978(27 شهریور 1357) TIME: Iran in Turmoil تایم: ایران در آشوب

ادامه مطلب

شاه: کارخانه ساختن آسان است، اما تربیت سیاستمدار چطور؟

شاه: کارخانه ساختن آسان است، اما تربیت سیاستمدار چطور؟

  : مصاحبه خبرنگار هفته نامه  آمریکائی «تایم» با محمدرضا پهلوی در شهریورماه 1357 (بعد از واقعه خونین 17 شهریور)، که متن اصلی به همراه ترجمه آن در ذیل می آید: *** مصاحبه ای با شاه "کارخانه ساختن آسان است، اما تربیت سیاستمدار چطور؟" کمی پس از گذشت 24 ساعت از اعلام حکومت نظامی، شاه ایران مشکلات کشور آشفته‌اش را برای استروب تالبوت(Strobe Talbott) خبرنگار وابسته به نشریه تایم، دین...

ادامه مطلب