تهران قدیم
عمارت بلدیه در تهران قدیم

عمارت بلدیه در تهران قدیم

عمارت بلدیه در تهران قدیم، میدان توپخانه

ادامه مطلب

فرفره فروش دوره گرد در عصر قاجار

فرفره فروش دوره گرد در عصر قاجار

فرفره فروش دوره گرد در تهران عهد قاجار 

ادامه مطلب

نمایی از میدان سپه در اوایل حکومت رضاشاه

نمایی از میدان سپه در اوایل حکومت رضاشاه

نمایی از میدان سپه(میدان امام خمینی) و بانک شاهنشاهی ایران(بانک بازرگانی) در اوایل سلطنت رضاشاه

ادامه مطلب

نخستین ماشین آتش نشانی در تهران

نخستین ماشین آتش نشانی در تهران

اداره اطفائیه یا همان آتش نشانی فعلی ، فعالیت خود را ابتدا در سال 1307 در ۳۰۰ متری میدان توپخانه و در ابتدای خیابان چراغ‌برق (امیرکبیر بعدی) تهارن ‌و در محلی استیجاری در گاراژ حسینی که متعلق به فردی موسوم به نام سید اسدالله بود و قسمتی از گاراژ غرب که مقابل کوچه عرب‌ها در شمال‌‌ همان خیابان قرار داشت، ‌شروع کرد و یک دستگاه اتومبیل آب‌پاشی که تنها دارایی آن را تشکیل می‌داد، ‌از آللمان خریداری شد ....

ادامه مطلب