نخستین ماشین آتش نشانی در تهران


نخستین ماشین آتش نشانی در تهران
اداره اطفائیه یا همان آتش نشانی فعلی ، فعالیت خود را ابتدا در سال 1307 در ۳۰۰ متری میدان توپخانه و در ابتدای خیابان چراغ‌برق (امیرکبیر بعدی) تهارن ‌و در محلی استیجاری در گاراژ حسینی که متعلق به فردی موسوم به نام سید اسدالله بود و قسمتی از گاراژ غرب که مقابل کوچه عرب‌ها در شمال‌‌ همان خیابان قرار داشت، ‌شروع کرد و یک دستگاه اتومبیل آب‌پاشی که تنها دارایی آن را تشکیل می‌داد، ‌از آللمان خریداری شد . این اتوموبیل اگرچه اسما به امر آتش‌نشانی اختصاص یافت، اما عملا‌ برای امور دیگری نیز مورد استفاده قرار می‌گرفت.