سید ضیاء طباطبایی
سید ضیاءالدین طباطبایی؛ مشروطه‌خواه کودتاچی

سید ضیاءالدین طباطبایی؛ مشروطه‌خواه کودتاچی

  سید ضیاء الدین طباطبایی از نخستین کسانی بوده که به خانه‌ی مرتجعین و مخالفان مشروطه بمب می انداخته است. او در دوران مشروطیت با انتشار مقاله‌های پر سرو صدا علیه شاه، مورد حمایت مشروطه‌خواهان قرار گرفت. زمانی که مشروطه‌خواهان دست به اسلحه بردند تا محمدعلی شاه را وادار به پذیرش خواسته‌های خود نمایند، سید ضیاء 20 ساله، در نبرد پنج روزه‌ی تهران شرکت نمود و فرماندهی بخشی از مجاهدین مسلح...

ادامه مطلب

پرداخت جیره و مواجب به سید ضیاء الدین طباطبایی از سوی کنسولگری ایران در فلسطین

پرداخت جیره و مواجب به سید ضیاء الدین طباطبایی از سوی کنسولگری ایران در فلسطین

شرحی از نحوه پرداخت جیره و مواجب به سید ضیاء الدین طباطبایی از سوی کنسولگری ایران در فلسطین در اردیبهشت 1317

ادامه مطلب

سید ضیاء الدین طباطبایی که بود؟

سید ضیاء الدین طباطبایی که بود؟

سید ضیاءالدین طباطبایی که بعدها به " سید نعنا " معروف شد، در تابستان 1268 ه. ش در شیراز به دنیا آمد. (1) پدر وی، " سید علی آقا یزدی " در جریان جنبش مشروطه به صف هواداران مشروطه پیوست و در زمان محمدعلی شاه قاجار و استبداد صغیر، به شهر ساری تبعید گردید. خود سید ضیاء، بسیار تندروتر از پدر بود و در پیگیری اهداف مشروطه‌خواهان، با جدیت تمام عمل می‌کرد. او از نخستین کسانی بوده که به خانه‌ی...

ادامه مطلب

 چگونگی فرار سید ضیاءالدین طباطبایی به اروپا پس از عزل

چگونگی فرار سید ضیاءالدین طباطبایی به اروپا پس از عزل

«سیّد ضیاءالدّین» روز چهارشنبه هفدهم رمضان‌المبارک مطابق با چهارم جوزای 1300 شمسی ساعت 8 صبح به اتّفاق «ایپکیان» ارمنی، رییس بلدیه که از دوستان صمیمی او بود و «ماژور مسعودخان کیهان» وزیر مشاور و وزیر جنگ سابق و «کلنل کاظم‌خان سیّاح» حاکم نظامی تهران و رییس ارکان حرب و «کلنل اسمایس» با عده‌ای محافظ قزاق، به سوی قزوین حرکت کردند تا از طریق بغداد به اروپا بروند. مبلغ...

ادامه مطلب

حزب اراده ملی و تجدید حیات سیاسی سید ضیاءالدین طباطبایی

حزب اراده ملی و تجدید حیات سیاسی سید ضیاءالدین طباطبایی

سید ضیاءالدین طباطباطبایی از اقامت 20 ساله خود در اروپا و فلسطین در سال 1322 به ایران بازگشت و پس از عضویت در مجلس شورای ملی، سنگ بنای تأسیس یک حزب سیاسی را گذارد با شروع فعالیّت حزب اراده ملّی، مخالفان و موافقان «سیّد ضیاءالدّین» در مقابل هم صف‌آرایی نمودند. مخالفان او را سمبل ارتجاع و عامل درجه اوّل استعمار انگلستان می‌دانستند که مرام‌نامه حزب و رساله شعائر ملّی او را دیکته شده توسط...

ادامه مطلب

 چرا سیّد ضیاءالدّین طباطبایی از فلسطین به ایران بازگشت؟

چرا سیّد ضیاءالدّین طباطبایی از فلسطین به ایران بازگشت؟

بعد از شهریور 1320 و سقوط دیکتاتوری «رضاشاه» و تبعید او به جزیره موریس، تلاش‌های گسترده‌ای به‌منظور بازگردانیدن «سیّد ضیاءالدّین» از فلسطین به ایران از سوی امپریالیسم انگلستان صورت گرفت. «در سال 1322 شمسی مقدّمات بازگشت وی به ایران توسط انگلیس‌ها فراهم شد و با وجودی که تعدادی از نمایندگان مجلس و دولت شوروی و خصوصآ سفیر آن کشور در تهران و شخص شاه با بازگشت «سیّد ضیاء»...

ادامه مطلب

سیدضیاءالدین طباطبایی و میرزا ابوالحسن‌خان شیرازی، ؛سیاستمداران انگلوفیل

سیدضیاءالدین طباطبایی و میرزا ابوالحسن‌خان شیرازی، ؛سیاستمداران انگلوفیل

:  سیدضیاءالدین طباطبایی در وقایع مهمی نظیر کودتای 1299، جنگ جهانی اول، مسائل ملی شدن نفت و ... جانبدار سیاست و منافع انگلستان در ایران بود. حتی بازگشت وی از تبعید 22 ساله نیز توسط انگلستان انجام گرفت. نفوذ کشورهای غربی در ایران زمان قاجار منجر به ایجاد طیف‌ها و لایه‌های سیاسی طرفدار آنها در سطح حاکمیت سیاسی ایران شد. این مسئله تا چند دهه بعد از اضمحلال قاجار و در در زمان پهلوی نیز ادامه...

ادامه مطلب