محمدرضا پهلوی به نقش متفقین در به سلطنت رساندنش اقرار کرده بود


محمدرضا پهلوی به نقش متفقین در به سلطنت رساندنش اقرار کرده بود

گزیده‌ای از بیانات امام خمینی(ره) در مورد چگونگی به سلطنت رسیدن محمدرضا پهلوی

«...خودش[=محمدرضا پهلوی] گفت که مرا، مرا نصب کردند؛ خود متفقین آمدند در اینجا -در یکی از نطقهایش گفت[که‌]- متفقین آمدند در ایران و صلاحْ این دیدند که من باشم، که خاندان کذا باشد. خدا لعنتشان کند با این صلاحشان. کسی که دست‌نشانده دیگران است خدمت باید بکند؛ نمی‌تواند نکند...»(امام خمینی(ره)؛ ۱ تیر ۱۳۵۰)

****

«...خود آقای محمدرضاخان گفت! در یکی از چیزهایش[=کتابهایش] نوشته بود...لکن بعدش این را از بین بردند، دیدند بد حرفی زده است! که متفقین وقتی که آمدند اینجا، صلاح دیدند که من باشم! از خاندان ما باشد! لکن جنابعالی هم دست‌نشانده هستی! «صلاح دیدند که من باشم» معنایش این است که آنها مرا قرار دادند. ما می‌گوییم نمی‌خواهیم یک کسی را که با صلاح متفقین آمده اینجا، و حالا هم برای متفقین دارد کار می‌کند، زحمت می‌کشد، همه هستی ما را دارد به باد می‌دهد...»(امام خمینی(ره)؛ ۱۹ مهر ۱۳۵۷)

****

«...محمدرضا از طرف قوای ثلاثه، از طرف امریکا و انگلستان و شوروی، تحمیل شد بر ما؛ چنانچه در کتاب خودش این مطلب را دارد که آنها صلاح دیدند که من باشم. البته آنها صلاح خودشان را دیدند! برای اینکه نوکری بهتر از او که همه خزاین ملت ما را به آنها بدهد تسلیم کند و مملکت ما را از حیث کشاورزی، از حیث بازرگانی، از همه چیزها عقب رانده کند و به نفع آنها بکند[نداشتند]؛ البته آنها او را «مأمور» کردند و خودش هم می‌گوید«مأموریت برای وطنم»!! این «مأموریت» همان است...»(امام خمینی(ره)؛ ۱۹ بهمن ۱۳۵۷)

****

«...شاه مخلوع در یکی از کتابهایش که بعد جمع کردند، این کلمه بود که بعد از اینکه این قوای ثلاثه آمدند...اینها صلاح دیدند که من باشم، ما باشیم در ایران. بعد آنهایی که اطرافش بودند، لابد به او فهماندند که بد غلطی کردی. آن کتاب را با آن جمله‌اش را دیگر محو کردند و جمع کردند، از قراری که گفتند. این یک سندی است از زبان یک نفری که در اینجا به طور ظلم سلطه داشت، این یک اقراری است از او، به این که آنها من را در اینجا قرار دادند. قبل از او برای پدرش هم همین مسأله بود، منتها آن را خود انگلیسها در رادیوی دهلی اقرار کردند، گفتند ما رضاخان را آوردیم در ایران و سلطنت به او دادیم، لکن به ما خیانت کرد و او را بیرون کردیم...»(امام خمینی(ره)؛ ۱۴ خرداد ۱۳۵۹)


مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی